Illustrasjon


Webinar 12. mai: Kunstig intelligens for en bedre verden

Webinar: Kunstig intelligens for en bedre verden

Hvordan kan kunstig intelligens gjøre en forskjell? Og hvilke utfordringer kan teknologien føre med seg?

Dette er temaer vi vil ta for oss på webinar, onsdag 12. mai. Her blir det flere spennende innlegg som illustrerer hvordan KI, stordata og digitalisering kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted - men også utfordringene som kommer med.

Du vil få høre om Elements of AI, et gratis intro-kurs til KI som nå har mer enn 11.000 norske deltagere. Og ikke minst vil vi premiere vinnerne av KI-løftet-konkurransen! KI-løftet er en nasjonal kampanje for å spre kunnskap om KI på norske arbeidsplasser, gjennom nettopp Elements of AI. 

Program:

  • 09:00 Velkommen. Helge Langseth
  • 09:05 Green Radio. Johannes Bjelland
  • 09:20 Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens til å redusere ulikheter innen global helse? Terje Andreas Eikemo
  • 09:35 Trondheim Analytica: utfordringer og muligheter for demokratisk engasjement på sosiale medier. Astrid Rasch
  • 09:50 Hvordan kan vi gjøre digital teknologi mer bærekraftig? Magnus Själander
  • 10:05 Spørsmål til innleggsholderne
  • 10:15 Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland presenterer vinnerne av KI-løftet

Innleggsholdere

Innleggsholdere


Linda

Linda Hofstad Helleland er Norges Distrikts- og digitaliseringsminister.

Linda kommer til å snakke om kunstig intelligens i Norge og viktigheten av å øke kompetansen om KI i sitt innlegg. Ikke minst skal hun dele ut premie til vinnerne av KI-løftet! 


Magnus

Magnus Själander er førsteamanuensis ved NTNU, og forsker på high-performance og energieffektive systemer. 

I sitt innlegg vil Magnus snakke om den pågående trenden med at avanserte KI-modeller stadig krever mer regnekraft, og hvilke konsekvenser det har for energiforbruket. Hva kan vi gjøre for å redusere påvirkningen på miljøet?


terje

Terje Andreas Eikemo leder forskningssenteret CHAINsom forsker på helseulikheter i verden, grunnene til at de oppstår, og hvordan man best kan bedre helsen for alle sosiale grupper ved hjelp av skreddersydde intervensjoner. 

Terje Andreas vil snakke om hvordan vi kan bruke KI til å redusere ulikheter innen global helse. 


Helge

Helge Langseth vil lede oss gjennom webinaret.

Helge er professor i kunstig intelligens ved NTNU og faglig ansvarlig for den norske versjonen av kurset Elements of AI. 


Johannes

Johannes Bjelland er Senior Data Scientist i Telenor.

Han vil fortelle om Telenor-prosjektet "Green Radio" og hvordan forskerne i Telenor har utviklet en algoritme for å redusere miljøpåvirkningen i mobile nettverk. 


Astrid

Astrid Rasch er førsteamanuensis i engelskspråklig kultur ved NTNU. Hun leder prosjektet Trondheim Analytica, som adresserer en av vår tids største demokratiske utfordringer: sosiale medier-revolusjonen og påfølgende falske nyheter og ekkokamre. Astrid vil snakke om hvordan KI, stordata og digital teknologi både kan føre til utfordringer og muligheter for demokratisk engasjement på sosiale medier.