Presentations

Presentations

2016

 • Fyhn, Håkon; Søraa, Roger Andre; Solli, Jøran: Hands and plans: achieving dialogue between traditional crafts and technological systems at a high‐tech building site. 4S/EASST Conference; 2016-08-31 - 2016-09-03
 • Heidenreich, Sara: Citizen Social Science in Schools: Involving students in finding and communicating solutions for energy efficient ICT practices. First International ECSA Citizen Science Conference; 2016-05-19 - 2016-05-21
 • Heidenreich, Sara: Kontroverser rundt vindkraft. Skolelaboratoriet, NTNU; 2016-03-15
 • Heidenreich, Sara; Ryghaug, Marianne: Creating energy citizenship through material participation. Energy and Society Conference; 2016-09-12 - 2016-09-14
 • Korsnes, Marius. The Entrepreneurial Chinese State: Innovation in China's wind turbine industry. Presented on: 2016 Eu-SPRI Conference: Exploring new Avenues for Innovation and Research Policies (CIRCLE - Lund University). 07.06.16 - 10.06.16
 • Korsnes, Marius: Doing Research in China: There and Back Again. Presented on: DION 2016 Annual General Meeting & Board Election (Annual meeting). Klubben, Samfundet. 10.05.16.
 • Korsnes, Marius: User Perspectives on Energy Technologies. Presented on: Sino-Norwegian Partnership on Sustainable Energy, Kick-off Meeting (Tsinghua University Campus, Beijing). 13.05.16. 
 • Liste Muñoz, Lucia; Heidenreich, Sara: Practicing proximity, doing sustainability: Experiments with cities and citizens’ responses to climate change. 4S/EASST Conference; 2016-08-31 - 2016-09-03
 • Ryghaug, Marianne. Forbrukerollen i elektrifisering av tranport. CenSES workshop; 2016-03-11
 • Ryghaug, Marianne. The dissociative dynamics of electric cars and smart meters in the transition to low carbon futures.. 11 th Interpretive Policy Analysis Conference; 2016-07-05 - 2016-07-08
 • Ryghaug, Marianne: STS perspectives on Ev adoption and transportation practices. Research Workshop on the Social and Historical Dimensions to Transport; 2016-01-14 - 2016-01-15
 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe; Heidenreich, Sara; Korsnes, Marius: Energiforskningen ved Senter for energi og samfunn, CenSES og KULT. Smakebiter. ENERGIX forskning og dialogmøte; 2016-05-31
 • Skjølsvold, Tomas Moe. Towards a framework for studying transition agency and transition processes. Technology, Science and Culture. Workshop and PhD course; 2016-04-14. NTNU 
 • Skjølsvold, Tomas Moe: Energy transitions: expansion zones and transition processess. Annual meeting of 4S/EASST; 2016-08-31 - 2016-09-03
 • Skjølsvold, Tomas Moe: Smart energy systems and urban infrastructure. ARL working group workshop: smart grids - smart cities? Worksho; 2016-07-07 - 2016-07-08
 • Skjølsvold, Tomas Moe: Smart teknologi, smarte byer, grønne skift. Hva betyr det at noe "virker" i praksis?. Byutviklingsseminar, Trondheim Kommune; 2016-04-01
 • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Throndsen, William: Smart energy transitions. Challenges for governance and management. Disclosing sustainability. The Transformative Power of Transparency?; 2016-06-24
 • Søraa, Roger Andre; Fyhn, Håkon; Solli, Jøran: 21st century green‐collar workers. 4S/EASST Conference; 2016-08-31 - 2016-09-03
 • Sørensen, Knut Holtan. The culture of energy efficiency and the gaps in engineering knowledge. 2nd UNI-SET Energy Clustering Event; 2016-09-26 - 2016-09-28
 • Sørensen, Knut Holtan: Innovasjonspolitikk og nyskapningspraksiser. Boklansering, Det norske samfunn; 2016-09-15 - 2016-09-15
 • Throndsen, William. Hvordan kan forbrukerne bidra i overgangen til et fornybart samfunn?. Norges Energidager; 2016-10-13 - 2016-10-14
 • Throndsen, William. Presentasjon av sentrale funn fra arbeidet med doktorgraden. ZEB Strategisamling; 2016-02-17 - 2016-02-17

 

2015

 • Heidenreich, Sara. Konstruksjonen av en lav-karbon allmennhet: forskeres oppfatninger om og engasjement med allmennheten. CenSES årskonferanse; 2015-12-03 - 2015-12-04. NTNU 
 • Lagesen, Vivian Anette; Ryghaug, Marianne (2015). Energy citizenship in an oil economy. Japan Norway Energy Science Week; 26-29 May
 • Ryghaug, Marianne. Den norske modell – kommunenes rolle i Norges elbil-suksess. Roundtable about promoting green transportation in Denmark; 2015-04-23. NTNU
 • Ryghaug, Marianne; Heidenreich, Sara (2015). Green innovation and society - a citizen perspective. Climate change, innovation and the circular economy; Climate-KIC Nordic, NTNU, World Watch Institute, 25 September
 • Skjølsvold, Tomas Moe (2015). Hvordan kan vi alle bli hverdagshelter i klimaets tjeneste? Sofasamtale med Leo Ajkic. EFIKS 2015; 13-14 October
 • Skjølsvold, Tomas Moe (2015). Overganger til bærekraftige energisystem. CenSES Annual Conference 2015. Oslo, 3-4 December
 • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Jørgensen, Susanne. (2015). Will the real resource man please stand up? A study on feedback technology, electricity consumption and everyday life. NESS-Nordic Environmental Social Science Conference 2015; 9-11 June. 

2014

 • Ryghaug, Marianne; Hepsø, Vidar.(2014). Understanding technology qualification and development as a game of “Snakes and ladders”?. Social construction of technology coming of age: new challenges and opportunities ahead; 2014-06-03 - 2014-06-05
 • Heidenreich, S. (2014). Sosialisering av teknologi for vindkraft til havs, CenSES annual conference. Oslo, 4-5 December 2014.
 • Ingeborgrud, L. (2014). Ren elektrisk kjøreglede!brukererfaringer med elbil i Trondheimsområdet. CenSES annual conference, Oslo, 4-5 December 2014
 • Knudsen, J.K., Dalen, K.  (2014). The Need for Political-Institutional Transitions in a European Context: The case of hydropower and water resources management. Renewable Energy Research Conference; 16-17 June 2014
 • Korsnes, M. (2014). Globalising standards: A narrative analysis of offshore wind standardisation in China. CenSES annual conference, Oslo, 4-5 December 2014.
 • Skjølsvold, T. M. (2014). Fra utrulling til innrulling. Implementering av AMS og smartgrid i Norge. CenSES Annual Conference, Oslo, 4-5 December 2014.
 • Skjølsvold, T.M. (2014). Communicating on bioenergy R&D: how to deal with media, controversy and public perception?. CenBio Days, 26 March 2014. NTNU
 • Skjølsvold, T.M. (2014). Et samfunnsvitenskapelig blikk på fornybar energi og innovasjon. Gradsdagen i fornybar energi. 19 June 2014. NTNU 
 • Skjølsvold, T.M. (2014). Husholdningene og Smartgrids: et bruker- og samfunnsfokus på ny energiteknologi. Workshop Fremtidens elektriske energisystem; 17-20 March 2014. NTNU 
 • Skjølsvold, T.M., Ryghaug, M. (2014). From 'rolling out' to enrolling. Norwegian smartgrid strategies. Integrating Households in the Smartgrid meeting; 23-24 October 2014. NTNU
 • Sørensen, K.H. (2014). Fra uskyldig til bekymret forbruk:endringer i norske husholdningers syn på elektrisitet. CenSES annual conference,  Oslo, 4-5 December 2014.
 • Sørensen, K.H. (2014). Mellom naturvern og bærekraftig utvikling. Utfordringer ved utvikling og utbygging av fornybar energi på vei mot lavutslippssamfunnet. Seminar, 06 May 2014. NTNU 
 • Sørensen, K.H., Klimek, A., Heidenreich, S. (2014). Forskeres oppfatninger om og forhold til allmennheten. Møte i DKNVS, 26 May 2014. NTNU
 • Throndsen, W. (2014). Smarte målere som materialisert politikk. Hvordan forvalte brukernes politiske engasjement i utrullingsfasen? CenSES annual conference, Oslo, 4-5 December 2014.
 • Ydersbond, I. Korsnes, M. (2014). Wind power in China and in the EU: a comparative analysis of key drivers. Renewable Energy Research Conference (RERC). Oslo 16-18 June 2014.

2013

2012

 • Swensen, E. F. (2012). Klimapolitikk - det norske paradokset. Workshop, Changemaker vinterseminar, Trondheim, 21 January 2012
 • Sørensen, K. (2012). Energieffektivisering: En kunnskapsoversikt. Seminar om energieffektivisering, Innovasjon Norge, 31 October 2012
 • Jomisko, R. L.  (2012). Reframing Science for Policy Reform. Forskningsrådets site visit hos CenSES, 7 September 2012
 • Jomisko, R. L., Swensen, E. F. (2012). One State - Different Cultures.  Technoport 2012, 16-18 April 2012
 • Kasa, S. (2012). Nasjonal klimapolitikk: Er fornybar energi løsningen? Energidagen, 29 March 2012
 • Lagesen, V.A. (2012). Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører. CenSES workshop, Trondheim, 12-13 March 2012
 • Lagesen, V.A.  (2012). Energy efficiency improvements: Missing in action? CenSES brukersamling, Trondheim, 6 September 2012
 • Rygg, B.J.  (2012). Local governments engagement with bioenergy. CenSES annual conference, Oslo, 29-30 November 2012 
 • Ryghaug, M. (2012). Uberørt av virkemidler? Arkitekter og energieffektivisering. CenSES workshop om politiske virkemidler, 12-13 March 2012
 • Swensen, E.F., Jomisko, R.L.  (2012). "One state – different cultures". Technoport 2012 - Sharing Possibilities; 16-18 April 2012
 • Sørensen, K.H.  (2012). Entitled to Energy? How households think about and manage their energy consumption. Seminar, Current Issues in Demand Management, Enova, 18 April 2012

2011

 • Torvatn, H. (2011). Erfaringer fra BiogassTrøndelag. KRD og KS klimakonferanse "Fra plan til handling i det lokale klimaarbeidet – slik oppnår vi klimamålene", Oslo, 21 February 2011
 • Hansen, G.H. (2011). Offshore vind fra et norsk bedriftsperspektiv. CenSES annual conference 14-15 December 2011