Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Others

  • Eide, Ann Kristin; Lund, Erlend; Thor, Evelyn Irene; Røkke, Inger-Johanne Glasø; Langøien, Pål Kristen; Nissen, Hans Nicolai; Larssen, Merete; Sellevold, Fredrik. (2015) En ny hverdag. Utstillingsåpning 9. april 2015 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Arkivsenteret Dora; Arkivsenteret Dora. 2015-04-09 - 2016-04-09.
  • Røkke, Inger-Johanne Glasø; Eide, Ann Kristin; Isachsen, Haldis; Press, Maria; Jacobsen, Elin; Roll, Erik. (2007) Folk på Lademoen - arkivene forteller. Utstilling i ABM-senteret på DORA. Utstilling sammensatt av Inger-Johanne Glasø Røkke og Ann Kristin Eide fra UBiT, Haldis Isachsen fra Byarkivet, Maria Press og Elin Jacobsen fra Statsarkivet i Trondheim og Erik Roll fra IKA-Trøndelag. Arkivenes dag 2007 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . UBiT, Statsarkivet i Trondheim, IKA-Trøndelag, Byarkivet i Trondheim; Kulturbunker Dora. 2007-11-10 - 2008-11-01.
  • Røkke, Inger-Johanne Glasø; Eide, Ann Kristin; Press, Maria; Jacobsen, Elin; Isachsen, Haldis; Øiesvold, Lin. (2006) Fryd og forskrekkelse - forlystelser i 300 år. Utstilling i ABM -senteret på DORA. Utstilling sammensatt av Inger Johanne G. Røkke og Ann Kristin Eide fra UBiT, Haldis Isachsen fra Byarkivet, Maria Press og Elin Jacobsen fra Statsarkivet i Trondheim og Lin Øiesvold fra IKA-Trøndelag. Åpningen av ABM-senteret på DORA [Kunstnerisk og museal presentasjon] . UBiT, Statsarkivet i Trondheim, IKA-Trøndelag, Byarkivet i Trondheim; Kulturbunker Dora. 2006-12-15 - 2007-11-09.

Competencies