Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Willumsen, Anna Elisa. (2014) Mellom begeistring og taushet– jordmødres fortellinger om jordmorfag, svangerskapsavbrudd og reservasjonsrett. Tidsskrift for jordmødre.

Report/dissertation

  • Willumsen, Anna Elisa; Fransson, Elisabeth. (2012) Mellom begeistring og taushet- jordmødres fortellinger om jordmorfag, svangerskapsavbrudd og reservasjonsrett. 2012.