Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Horverak, May Olaug; Larsen, Ann Sylvi; Brujordet, Marit Opland; Torvatn, Anne Charlotte. (2020) Støttende skriveundervisning: En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring. Cappelen Damm Akademisk. 2020. ISBN 9788202374655.

Part of book/report

 • Torvatn, Anne Charlotte; Ofte, Ingunn. (2020) Beskrivende sjangre. Støttende skriveundervisning: En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring.
 • Torvatn, Anne Charlotte. (2014) Den australske sjangerskolen i et skandinavisk perspektiv. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Torvatn, Anne Charlotte; Lykknes, Annette. (2013) Biografi eller fagartikel, forsøgsrapport eller log - om indhold, form og brug i naturfagsskrivning på mellemtrinet. På sporet af god skriveundervisning - en bog for lærere i alle fag.
 • Torvatn, Anne Charlotte. (2011) Ulike tilnærminger til undervisning i sakpreget skriving. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Torvatn, Anne Charlotte; Lykknes, Annette. (2011) Biografi eller fagartikkel, forsøksrapport eller logg? Om innhold, form og bruk i naturfagskriving på mellomtrinnet. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Lykknes, Annette; Torvatn, Anne Charlotte. (2010) Om astronauter, blandinger og skrukketroll: Skriving i naturfag på 4. og 5. trinn. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Solheim, Randi; Larsen, Ann Sylvi; Torvatn, Anne Charlotte. (2010) Skrivekulturar på mellomtrinnet - tre døme. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Torvatn, Anne Charlotte. (2009) Lærebokvett. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Torvatn, Anne Charlotte. (2009) Sjangeropplæring - eksplisitt eller implisitt?. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Torvatn, Anne Charlotte. (2009) Videreutvikling av leseferdigheter. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Torvatn, Anne Charlotte. (2008) Avskrift, mønstre og forbilder i skriveundervisningen. Å skrive i alle fag.
 • Torvatn, Anne Charlotte. (2008) Fagskriving på mellomtrinnet - hva ser vi, og hvordan kan lærerutdanningen bidra til å gjøre fagskrivingen bedre?. Den 10. nordiske læreruddannelseskongres: Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen. Abstrakter.
 • Torvatn, Anne Charlotte. (2007) Multifunksjonelle læremidler og de minoritetsspråklige elevene. Tekst i vekst : teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster.

Report/dissertation