Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Bjerkvold, Mari Prestgard; Myhren, Anne Berit; Hedelin, Birgitta. (2008) Sykepleiestudenters erfaringer med midtveisvurdering i alternativ praksismodell et tidsskille i studentenes klinisk praksis. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. vol. 10 (2).

Report/dissertation

  • Bjerkvold, Mari Prestgard; Sørlie, Kristen; Myhren, Anne Berit. (2003) Alternativ praksismodell for sykepleierstudenter : et samarbeidsprosjekt mellom HiG, AH og OSSG. 2003.
  • Bjerkvold, Mari Prestgard; Lian, Roger; Myhren, Anne Berit. (2002) "CASE-metodikk" som pedagogisk virkemiddel for tverrfaglig integrasjon i sykepleierutdanningen: pedagogisk utviklingsprosjekt for grunnutdanning i sykepleie. 2002.