Arnulf Omdal

Senior Adviser

Rector's Staff
+47 73559037 +47 95293082
Hovedbygningen, Gløshaugen

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Omdal, Arnulf. (2000) Høgskolen og omverdenen: et ensidig trøkk utenfra og inn...? Et drøftingsdokument. Høgskolen i Sør-Trøndelags vevsider.

Report/dissertation

  • Omdal, Arnulf. (1993) Musikk - medier - opplevelse - oppdragelse : om medier og musikkpedagogikk i massekommunikasjonens tid. 1993.