Background and activities

Background and activities

Master degree in chemistry (analytical chemistry). Working experiense from Norwegian food safety authorities (10 years) and NTNU (25 years).

Research activities in food safety and risk management.

Teaching

Subjects in Food technology and Food safety and risk management/ quality management.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

 • Hannisdal, Atle. (2021) Food safety and risk. Risk management and risk analysis in food businesses and governmental bodies. 2021.
 • Hannisdal, Atle. (2020) Tilsetningsstoffer, kjemisk konservering og merking. 2020.
 • Lerfall, Jørgen; Hannisdal, Atle; Hoel, Sunniva; Jakobsen, Anita Nordeng; Mehli, Lisbeth; Kjønvik, Elisabeth Hassel. (2020) Fareanalyse for å finne mulige kontamineringspunkter og smitteveier for L. monocytogenes ved produksjon av atlantisk laks (Salmo salar L.). 2020.
 • Hannisdal, Atle. (2019) Mattrygghet, HACCP og risikostyring i næringsmiddelindustrien. 2019.
 • Hannisdal, Atle. (2018) Kvalitetsledelse i prøvings- og kalibreringslaboratorier. 2018.
 • Hannisdal, Atle. (2018) Kvalitetsledelse og internkontroll i næringsmiddelindustrien. 2018.
 • Hannisdal, Atle. (2018) Miljøledelse i næringsmiddelindustrien. 2018.
 • Hannisdal, Atle; Hemmer, Ellen. (2017) Kjøtt - teknologi. 2017.
 • Hannisdal, Atle. (2005) Lover og forskrifter innen kjøttproduksjon og kjøttforedling. 2005.
 • Hannisdal, Atle. (2005) Matforvaltningen i Norge. Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Veiledning til merkeforskriften, tilsetningsstofforskriften og aromaforskriften. 2005.
 • Hannisdal, Atle. (2002) Notat. Hospitering ved Gilde Bøndernes Salgslag i tidsrommet september - desember 2001 (konfidensielt). 2002.
 • Hannisdal, Atle. (2001) Kjemisk konservering av matvarer. 2001.
 • Hannisdal, Atle. (2001) Merking av næringsmidler og tilsetningsstoffer til næringsmidler. Veiledning til merkeforskriften, tilsetningsstofforskriften mv. 2001.
 • Hannisdal, Atle. (2000) Pakking av kjøtt og kjøttvarer i modifisert atmosfære (MAP). 2000.
 • Hannisdal, Atle. (1999) Kort innføring i begrepene kvalitet, kvalitetssikring, kvalitetsstyring og internkontroll (IK-MAT). 1999.