Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Dybdahl, Audun. (2016) Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 978-82-02-52756-3.
  • Dybdahl, Audun. (2015) Beslag til høvrer (alias selbågar eller mankestole) fra vikingtiden. Form, funksjon og symbolspråk. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. 2015. ISBN 978-82-93175-18-6. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter (2).
  • Dybdahl, Audun. (2015) Det er mye mellom himmel og jord. 20 utvalgte artikler med Trøndelag i sentrum. 2015. ISBN 978-82-999986-0-4.
  • Dybdahl, Audun. (2011) Primstaven i lys av helgenkulten. Opphav, form, funksjon og symbolikk. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2564-8.
  • Dybdahl, Audun. (2005) Tiendpengeskatten som kilde til folk og samfunn ca. 1520. Med alle skatteytere fra Sunnfjord til Namdalen. 2005. ISBN 82-519-2021-3. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier (18).

Part of book/report

  • Dybdahl, Audun. (2005) Folketap og kirkemakt 1350-1537. Trøndelags historie, bd. 2: Fra pest til poteter..
  • Dybdahl, Audun. (2005) Folkevekst og kongemakt 1537 - 1650. Trøndelags historie, bd. 2: Fra pest til poteter.
  • Dybdahl, Audun. (2003) Nidaros erkesetes økonomi. Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537. Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie.