Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

 • Brønstad, Bård M.. (2008) MAL002T Teknisk Tegning/DAK Øvingshefte i AutoCAD 2008. Tapir Akademisk Forlag. 2008.
 • Brønstad, Bård M.. (2007) Automatiseringsteknikk 2. Tapir Akademisk Forlag. 2007.
 • Brønstad, Bård M.; Olsen, Herman. (2007) EVALUERING AV STUDIERETNINGEN KONSTRUKSJONSTEKNIKK 2007. 2007.
 • Brønstad, Bård M.. (2006) Måleteknikk. 2006.
 • Brønstad, Bård M.. (1992) Remote repair processing of cracks underwater. 1992.
 • Brønstad, Bård M.. (1991) Laserbearbeiding i elektronikk-industrien. 1991.
 • Brønstad, Bård M.. (1990) Overflaters egenskaper og funksjon,. 1990.
 • Brønstad, Bård M.. (1990) Produktkvalitet ved laserskjæring. 1990. ISBN 82-7119-150-0.
 • Brønstad, Bård M.; Gulbrandsen, Knut. (1989) Evalueringskriterier for anskaffelser av laserskjæremaskiner. 1989.
 • Brønstad, Bård M.. (1987) Laserskjæring av plast. 1987.
 • Brønstad, Bård M.. (1987) Overflateruhetsmålinger ved hjelp av blyavtrykk. 1987.
 • Brønstad, Bård M.. (1986) Kontroll av verktøymaskiner ved hjelp av laser. 1986.
 • Brønstad, Bård M.. (1985) Sliping med kubisk bornitrid. 1985.
 • Tønnessen, Kjell; Stokland, Knut Skjalg; Brønstad, Bård M.. (1985) Maskinering av aluminium. Artikler om sentrale tema. 1985.
 • Stokland, Knut Skjalg; Brønstad, Bård M.. (1984) Forsøk med optisk verktøykontroll ved hjelp av Sopelem Optal 350 optiske sensorer. 1984.
 • Brønstad, Bård M.; Henriksen, Gustav; Hestevik, Svein; Kjosavik, Dag; Rugland, Ole. (1983) Deltakerrapport fra MVLs studiereise til Japan 83 Besøk ved TSUKUBA RESEARC CENTRE 16.11.1983(BMB,SH) Besøk ved FANUC LTD 17.11.1983 (BMB,DK,OR). 1983.
 • Brønstad, Bård M.. (1980) Automatisering av klippeprosess. 1980.
 • Brønstad, Bård M.. (1979) Termiske forhold ved dypsliping. 1979.
 • Brønstad, Bård M.; Tønnessen, Kjell. (1979) Utvikling av skjæredata for "Strømhard". 1979.