Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Andersen, Arild; Hunsager, Kari; Martinsen, Bjørn; Cold, Birgit. (2010) Kunst i korridorene: om kunst og psykisk helse. Portal forlag. 2010. ISBN 978-82-92712-36-8.
 • Cold, Birgit. (2010) Her er det godt å være. Om estetikk i omgivelsene. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2600-3. Temahefte (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for arkitektur og billedkunst) (3).
 • Cold, Birgit. (2008) Estetikk, velvære og helse. Cappelen Damm Akademisk. 2008. ISBN 978-82-02-26004-0.
 • Cold, Birgit. (2008) Skissen som samtale. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 9788251922920.
 • Cold, Birgit. (2002) Skolemiljø - fire fortellinger. 2002.
 • Cold, Birgit. (2001) Aesthetics, Well-being and Health, Essays within architecture and environmental aesthetics. Ashgate. 2001. ISBN 0-7546-1856-0.
 • Cold, Birgit; Kolstad, Arnulf; Larssæther, Stig. (1999) Aesthetics, Well-being and Health. 1999.
 • Asmervik, Sigmund; Cold, Birgit; Gullström, Charlie. (1995) A good research environment is dynamic, demanding and courageous. 1995. ISBN 82-7551-011-2.
 • Asmervik, Sigmund; Cold, Birgit; Gullström, Charlie. (1995) En god forskningsmilj@ø @ær levande, kr@ævande, modig och dj@ærv. 1995. ISBN 91-540-5689-6.

Part of book/report

 • Cold, Birgit. (2012) Steds- og arkitekturevaluering. Norsk miljøpsykologi.
 • Cold, Birgit. (2011) Arkitekturevaluering og omgivelsesestetikk. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.
 • Cold, Birgit. (2010) Jeg kom, jeg så og ble gledelig overrasket. Kunst i korridorene: om kunst og psykisk helse.
 • Cold, Birgit. (2005) Beautiful, True and Good Architecture?. Architecture, Aesth/Ethics and Religion.
 • Cold, Birgit. (2002) Estetik, välbefinnande och skönhet. Tyckt om hus.
 • Cold, Birgit. (2001) Beauty. Aesthetics, Well-being and Health, Essays within architecture and environmental aesthetics.
 • Cold, Birgit. (2000) Aesthetics and the built environment (Chapter 17). In Design Professionals and the Built Environment: An Introduction.
 • Cold, Birgitt. (2000) Aesthetics and the Built Environment. Design Professionals and the Built Environment.
 • Cold, Brgit. (1996) Boligen vi liker. Hva er god boligsak? : i går, i dag, i morgen.

Report/dissertation

 • Cold, Birgit; Høyem, Harald; Matusiak, Barbara; Erring, Bjørn Bauck; Kolstad, Arnulf. (2005) Culture and Aesthetics in Hospitals. 2005.
 • Cold, Birgit. (2003) Skoleanlegget som lesebok - en studie av skoleanlegget som estetisk ramme for læring og velvære. 2003. ISBN 82-7551-020-1.
 • Cold, Birgit. (2003) Skoleanlegget som lesebok - en studie av skoleanlegget som estetisk ramme for læring og velvære. 2003. ISBN 82-7551-019-8.