Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Dolmen, Bjørn David. (2012) Musikalsk postmodernisme - globalt fenomen eller eurosentrisk familiekrangel. Musikk, politikk og globalisering.

Report/dissertation

  • Dolmen, Bjørn David. (2019) Etter rockens gjennombrudd: Fire impulser i Pekka Pohjolas musikalske estetikk. 2019.

Others

  • Dolmen, Bjørn David. (2020) Tverrinstitusjonalitet: Samspillsmessige refleksjoner med henblikk på Kulturdagen. Kunstutdanning i samarbeid (KiS) . NTNU; Trondheim. 2020-05-26 - 2020-05-27.
  • Dolmen, Bjørn David. (2018) Vitalism and lifeness: Pekka Pohjola's "Metropolitan". Forms of life: Vitalism, bio-politics and new ecologies . TBLR; Paris. 2018-01-09 - 2018-01-12.
  • Dolmen, Bjørn David. (2017) Kvaliteter, egenskaper og karakteristikker: Pekka Pohjola på 2000-tallet. Hva er kvalitet? . TBLR; København. 2017-01-10 - 2017-01-14.
  • Dolmen, Bjørn David. (2017) Pekka Pohjola's "Fanatic Answers". What is old media? . TBLR; New York. 2017-05-18 - 2017-05-20.
  • Dolmen, Bjørn David. (2016) Figures of pastiche and repetition in Pekka Pohjola's music. Figura . TBLR; New York. 2016-05-03 - 2016-05-05.
  • Dolmen, Bjørn David. (2016) Impulser i Pekka Pohjolas musikalske estetikk. Avhandlingsformer. Artikkelbasert eller monografi . TBLR; Tromsø. 2016-09-29 - 2016-09-30.
  • Dolmen, Bjørn David. (2016) Post-modern music, avant rock, and the notion of the contemporary: The compositional practices of Robert Fripp. What is contemporary . TBLR; Paris. 2016-01-12 - 2016-01-15.
  • Dolmen, Bjørn David. (2015) Technology and contemporary music: The compositional practices of Pekka Pohjola. Aesthetic technologies . TBLR; New York. 2015-05-20 - 2015-05-23.