Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Bungum, Brita; Forseth, Ulla; Kvande, Elin. (2015) Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1780-9.
  • Brandth, Berit; Bungum, Brita; Kvande, Elin. (2005) Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. Gyldendal Akademisk. 2005. ISBN 82-05-34529-5.

Part of book/report

  • Bungum, Brita. (2015) Skolen som velferdsstatens integreringsarena. Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.
  • Bungum, Brita; Forseth, Ulla; Kvande, Elin. (2015) Internasjonalisering og den norske modellen. Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.
  • Bungum, Brita; Kvande, Elin. (2015) Historien om kontantstøtten. Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.
  • Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Bungum, Brita. (2014) Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg – en demokratisk utfordring?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Bungum, Brita. (2013) Barnas fedrekvote - tid sammen med far. Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.
  • Bungum, Brita. (2007) Når blir jeg hentet? Barns tidsforhandlinger med yrkesaktive mødre og fedre. Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet.
  • Bungum, Brita. (2006) The Childless Working Life. Work-Life Integration International Perspectives on the Balancing of Multiple Roles.
  • Brandth, Berit; Bungum, Brita; Kvande, Elin. (2005) Valgfrihet i omsorgspolitikken. Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet.

Report/dissertation