Chris Jensen

Associate Professor Department of Public Health and Nursing
+47 73598982
Håkon Jarls gate 11, Øya Helsehus * 153.04.003

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Mandal, Roland; Jakobsen Ofte, Håvard; Jensen, Chris; Ose, Solveig Osborg. (2015) Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) som ytelse og ordning? Et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering. 2015.