Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Andreassen, Laila; Hauge, Eivind Hiis; Sand, Gunnar; Dyrhaug, Thomas. (2015) Energi, teknologi og klima - utfordringer og handlingsrom. Museumsforlaget AS. 2015. ISBN 9788283050240.
  • Hauge, Eivind Hiis; Støvneng, Jon Andreas. (2010) Grunnleggende fysikk -klassisk mekanikk og varmelære, 2. utgave. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2599-0.

Part of book/report

  • Hauge, Eivind Hiis. (2012) Mark Kac. Høydepunkter i Skrifter og Forhandlinger. Et utvalg artikler fra perioden 1761 - 2011.
  • Hauge, Eivind Hiis. (2002) Lars Onsager og Ising-modellen. NTH-studenten som ble en av det 20. århundrets største vitenskapsmenn. P2 akademiet.
  • Bratberg, Ivar; Hansen, Alex; Hauge, Eivind H.. (1997) Tunneling in the integer quantum Hall effect. Tunneling and its implications.
  • Hansen, Alex; Hauge, Eivind H.; Hove, Joachim; Maaø, Frank A.. (1997) Criticality in the integer quantum Hall effect. Annual reviews of computational physics.
  • Hauge, Eivind Hiis. (1997) Can one speak about tunneling times in polite society?. Tunneling and its implications.