Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Hauge, Kari Johanne Westad; Maasø, Anne-Grete; Barstad, Johan; Elde, Hanne Svejsrup; Karlsholm, Guro; Stamnes, Astrid; Skjong, Gerd; Skår, Janne-Rita; Thingnes, Elin Rødahl. (2015) Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av studenter i helse- og sosialfag i spesialisthelsetjenesten. 2015. ISBN 978-82-7830-239-2. Rapport (Møreforsking Molde) (1514).
  • Thingnes, Elin Rødahl; Bjørke, Gerd; Brenna, Sissel; Brenna, Sissel; Brandt-Rasmussen, Elisabeth. (2009) Ekstern evaluering av Bachelorstudiet i radiografi, Avdeling for Helse- og Sosialfag, Høgskolen i Bergen. Rapport fra Komite`. 2009.
  • Dæhlin, Gro Iren Kvanli; Gautestad, Svein; Granheim, Pål; Thingnes, Elin Rødahl; Trønnes, Tonje Strøm. (2007) Syklisk evaluering av bachelorstudiet i radiografi. 2007.
  • Thingnes, Elin Rødahl. (2006) Radiografer - Hold Pusten. En grounded theory studie av radiografers behov for livslang læring. 2006.
  • Thingnes, Elin Rødahl; Kvam, Augusta. (2005) Studietur høst 2004: Eritrea: Muligheter for utveksling av studenter og lærere til Asmara og Keren. 2005.