Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2019

  • Olaussen, Elinor Jeanette; Knarlag, Kjetil Andreas; Heelan, Ann. (2019) Universal Design for Learning – License to Learn: A process for mapping a Universal Design for Learning Process on to Campus learning. Transforming Higher Education Through Universal Design for Learning: An International Perspective.

2016

  • Knarlag, Kjetil Andreas; Olaussen, Elinor. (2016) Developing inclusive teaching and learning through the principles of Universal Design. Universal Design 2016: Learning from the past, designing for the future. Proceedings of the 3rd International Conference on Universal Design (UD 2016), York, United Kingdom, August 21–24, 2016.

2014

  • Aalto, Maarit; Olaussen, Elinor; Lagercrantz, Helena; Wehner, Lasse Winther; Smedgaard, Marianne. (2014) Dags för studier - universitet och högskolor i centrum.

2012

  • Olaussen, Elinor. (2012) "Du må selv være den endringen du ønsker å se i verden": En kvalitativ studie av lederes opplevde behov for mental omstilling før, underveis og etter å ha vært gjennom et kommunikasjonsverktøy. 2012.