Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Hansen Sandseter, Ellen Beate; Storli, Rune. (2020) Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-03443-0.
 • Hansen Sandseter, Ellen Beate; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas. (2018) Kroppslighet i Barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk. 2018. ISBN 978-82-05-51221-4.
 • Waller, Tim; Ãrlemalm-Hagsèr, Eva; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lee-Hammond, Libby; Lekies, Kristi; Wyver, Shirley. (2017) The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications. 2017. ISBN 978-1-4739-2660-8.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Jensen, Jens-Ole. (2014) Vilt og farlig - om barns og unges bevegelseslek. Gyldendal Akademisk. 2014. ISBN 9788205469457.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas. (2013) Barnas Barnehage 3: Kroppslighet i Barnehagen - Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utgave). Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 978-82-05-45382-1.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas. (2010) Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 9788205397729.
 • Lysklett, Olav Bjarne; Buaas, Ellen Holst; Bakke, Hjørdis H. K.; Hagen, Trond Løge; Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2006) Temahefte om natur og miljø. 2006.

Part of book/report

 • Hansen Sandseter, Ellen Beate. (2020) Prosjektet EnCompetence: Bakgrunn, metode og hovedresultater. Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek..
 • Tobiassen, May Liss Olsen; Hansen Sandseter, Ellen Beate. (2020) Hva gjør barna når de ikke leker i barnehagens tid til frilek?. Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek..
 • Kennair, Leif Edward Ottesen; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Ball, David. (2018) Risky Play and Growing Up: How to Understand the Overprotection of the Next Generation. Pseudoscience: The Conspiracy Against Science.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Little, Helen; Ball J., David; Eager, David; Brussoni, Mariana. (2017) Risk and Safety in Outdoor Play. The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lysklett, Olav Bjarne. (2017) Outdoor education in the Nordic region. International Handbook of Early Childhood Education.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge. (2016) Scandinavian early childhood education: spending time in the outdoors. Routledge International Handbook of Outdoor Studies.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lysklett, Olav Bjarne. (2016) Outdoor education in the Nordic region. Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years Learning.
 • Sandseter, Ellen B Hansen. (2014) Early years outdoor play in Scandinavia. Exploring Outdoor Play in the Early Years.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2014) Boblene glede og sug i magen: risikofylt lek i barnehagen. Vilt og farlig - om barns og unges bevegelseslek.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Sando, Ole Johan; Pareliussen, Ingar; Egset, Camilla Kalvatn. (2014) Kan man unngå det uungåelige? Skader og sikkerhetsfokus i norske barnehager. Vilt og farlig - om barns og unges bevegelseslek.
 • Sandseter, Ellen B Hansen. (2013) Learning risk management through play. Varied Perspectives on Play and Learning: Theory and Research on Early Years Education.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge. (2013) Norwegian early childhood education and care. The adeventure of exploring diverse outdoor environments. Abenteuer, Natur und frühe Bildung.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Little, Helen. (2012) Rom for risikofylt lek i barnehagen - en komparativ studie av fysiske omgivelsers betydning for risikofylt lek i Australia og Norge. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Wyver, Shirley; Tranter, Paul; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Naughton, Geraldine; Little, Helen; Bundy, Anita; Ragen, Jo; Engelen, Lina. (2012) Places to play outdoors: Sedentary and safe or active and risky?. Perspectives, Places and Practices.
 • Hagen, Trond Løge; Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2010) Bevegelseslek i innemiljø. Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.
 • Hagen, Trond Løge; Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2010) Sikkerhet ved bevegelseslek i barnehagen. Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.
 • Kibsgaard, Sonja; Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2010) Bevegelseslek i barnekulturen, tradisjoner og kulturelt mangfold. Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2010) Det opplevelses- og spenningssøkende barnet. Kroppslighet i barnehagen; pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2010) "Når det kile i magen, må æ bare flir og hyl!" Betydningen av barns risikofylte lek. Barnas Barnehage 2 - Barn i utvikling.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2010) Speningsfylt aktivitet i barnehagens uteområde - å balansere mellom trygghet og risiko. Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2007) Barns risikofylte lek i barnehagen - en pilotstudie. FoU i Praksis 2006.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2007) Risky Play Among Four and Five Year-old Children in Preschool. Vision into Practice. Making Quality a Reality in the Lives of Young People.
 • Alvestad, Marit; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Moser, Thomas; Pettersvold, Mari. (2005) Forskningsnettverket Barnehageliv. Lek, læring, omsorg og oppdragelse i barnehagepraksis. FoU i praksis 2005. Konferanserapport.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2000) Spenningsbehov og risikomestring. Ut, naturligvis! Barn, natur og uteaktiviteter.

Report/dissertation

 • Kernan, Margaret; Cortellesi, Giulia; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Seland, Monica; Sivertsen, Anne Holla; Rimul, Johanne. (2018) The Psychosocial Well-being of Young Children in ECEC Settings: Research Report of the SEED Project (2017-2019). 2018.
 • Sivertsen, Anne Holla; Seland, Monica; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Rimul, Johanne. (2018) Psykososial well-being hos barnehagebarn. En studie fra fem europeiske land. 2018.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica. (2015) Barns trivsel i Oslobarnehagen 2015. 2015.
 • Sando, Ole Johan; Lundheim, Rolv Sigmund; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Pareliussen, Ingar. (2014) Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager. Rapport fra DMMH til Utdanningsdirektoratet. 2014.
 • Sandseter, Ellen B Hansen; Sando, Ole Johan; Pareliussen, Ingar; Egset, Camilla Kalvatn. (2013) Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehagen. 2013.
 • Bratterud, Åse; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica. (2012) Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. 2012. ISBN 978-82-91927-18-3. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (21).
 • Ãrlemalm-Hagsèr, Eva; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Waller, Tim; Wyver, Shirley; Maynard, Trisha. (2010) The dynamics of early childhood spaces: Opportunities for outdoor play. 2010.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen. (2010) Scaryfunny: A qualitative study of risky play among preschool children. 2010.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge. (2005) Klart vi kan klatre!. 2005.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen. (1999) Ung og aktiv. En rapport om barn og ungdoms deltakelse og involvering i idrett og egenorganisert fysisk aktivitet. 1999.