Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5521

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Vatn, Gunhild Åm; Folkvord, Ingvild; Smidt, Jon. (2009) Skriving i kunnskapssamfunnet. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2499-3.
 • Vatn, Gunhild Åm; Rosness, Ragnar; Paulsen, Truls. (1997) Prosedyreutvikling : metode for analyse og beskrivelse av arbeidsoppgaver. 1997. ISBN 82-14-00437-3.

Part of book/report

 • Folkvord, Ingvild; Smidt, Jon; Vatn, Gunhild Åm. (2009) Skriving i kunnskapssamfunnet - introduksjon. Skriving i kunnskapssamfunnet.
 • Rustad, Hanne; Vatn, Gunhild Åm. (2009) Tverrfaglighetens flerstemmige klangbunn. Kreativ tverrfaglighet: Teori og praksis.
 • Vatn, Gunhild Åm. (2007) Et møte mellom forskningsbasert og erfaringsbasert tekstkompetanse. Skrive for nåtid og framtid I. Skriving i arbeidsliv og skole.

Report/dissertation

 • Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning. (2015) Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. 2015. ISBN 978-82-91100-10-4.
 • Vatn, Gunhild Åm; Eriksen, Pia Farstad; Fjørtoft, Henning; Ånerud, Turi Marte Brandt; Øverli, Benedikte Pernille Bakkeby; Stjern, Simon. (2015) Klart lovspråk? Juridiske tekster i et virksomhetsperspektiv. 2015. ISBN 978-82-91100-10-4.
 • Line, Maria Bartnes; Bertelsen, Dag Eiliv; Fridheim, Håvard; Hokstad, Per Richard; Kjølle, Gerd Hovin; Røstum, Jon; Utne, Ingrid Bouwer; Vatn, Gunhild Åm; Vatn, Jørn. (2009) DECRIS - Risk and Decision Systems for Critical Infrastructures. Metode og verktøy for en samlet risikovurdering av kritiske infrastrukturer. 2009. ISBN 9788214048148. SINTEF Rapport (A11636).
 • Vatn, Gunhild Åm; Aasen, Tone. (2008) Dialoger om beslutningsprosesser, bekymringer og fremtidsutsikter i forbindelse med utvidelsen av Klemetsrudanlegget. 2008.
 • Vatn, Jørn; Vatn, Gunhild Åm; Sjøberg, Britt-Marie Drottz. (2008) Societal security – A case study related to an LNG facility. 2008.
 • Vatn, Gunhild Åm. (1998) Meningsskaping og relieff. Forhandling om mening i arbeidsbeskrivelser. 1998.