Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2018) Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245023671.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.
 • Østern, Anna-Lena; Engvik, Gunnar. (2016) Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788245017816.
 • Engvik, Gunnar; Hestbek, Tine Arntzen; Hoel, Torlaug Løkensgard; Postholm, May Britt. (2013) Klasseledelse - for elevenes læring. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0054-5.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Engvik, Gunnar. (2012) Reiser: det vart det største underet i livet mitt: Per og Kanutte Engvik - livsvalg og slektslinjer. 2012. ISBN 9788299919500.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Engvik, Gunnar; Hansen, Britt Sætre. (2010) Ny som lærer : sjansespill og samspill. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2514-3.

Part of book/report

 • Engvik, Gunnar; Lekang, Trond. (2020) Ledelse av lokal kunnskapsutvikling: en case-studie med fire skoleledere i en 1.-10.-trinnsskole. Ledelse innenfra.
 • Slettbakk, Åse; Engvik, Gunnar. (2020) Sosiale nettverk og skoleutvikling. Ledelse innenfra.
 • Engvik, Gunnar. (2019) Teacher Induction at NTNU. Servant of the school: Building teacher education in Mid-Norway, 1998-2018.
 • Engvik, Gunnar. (2019) Videreutdanning i hundre. Skole i hundre.
 • Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar. (2018) Universitets- og høgskolemiljøenes involvering i satsingen - læring i UH-sektoren og i skolene?. Skole- og utdanningssektoren i utvikling.
 • Dahl, Thomas; Postholm, May Britt; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita. (2018) Forskningens design. Skole- og utdanningssektoren i utvikling.
 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Normann, Anita; Postholm, May Britt. (2018) Ungdomstrinn i utvikling - hva har forskningsrapporter, evalueringer og erfaringer vist så langt?. Skole- og utdanningssektoren i utvikling.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2018) Innledning. Skole- og utdanningssektoren i utvikling.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2018) Lærerutdanning, nasjonale sentre og ungdomstrinn i utvikling. Læring og implikasjoner for rammer for og organisering av framtidig utviklingsarbeid. Skole- og utdanningssektoren i utvikling.
 • Dahl, Thomas; Postholm, May Britt; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Skolebasert kompetanseutvikling - veien til skoleutvikling og utvikling av undervisningspraksis?. Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger.
 • Engvik, Gunnar. (2017) Betydningen av nettverk for nye rektorer. Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi..
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita. (2017) Forskningens design. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Forord. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Innledning. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Lærerutdanning, nasjonale sentra og ungdomstrinn i utvikling. Læring og implikasjoner for rammer og organisering av framtidig utviklingsarbeid. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Engvik, Gunnar. (2016) Grunnlagsdokumenter for vurdering i grunnutdanningen. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Engvik, Gunnar. (2016) Skoleledelse og utvikling av vurderingskompetanse. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Engvik, Gunnar. (2016) Skolens yrkeskultur som grunnlag for veiledning og læring i lærernes første yrkesår. Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv.
 • Engvik, Gunnar. (2016) Vurdering for læring i kroppsøving. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar. (2016) FIVIS: Problemstillinger, metoder og datakilder. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
 • Østern, Anna-Lena; Engvik, Gunnar. (2016) Perspektiver på veiledningspraksiser i bevegelse. Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv.
 • Engvik, Gunnar; Gjølme, Egil Galaaen. (2015) Strategisk ledelse av videregående skoler med spisset toppidrett. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Engvik, Gunnar. (2014) Nyutdannede lærere og klasseledelse - et individuelt anliggende?. Ledelse og læring i skolen.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Yrkesfaglige elevers motivasjon for å lære. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning.
 • Engvik, Gunnar; Emstad, Anne Berit. (2014) Skoleledelse og nyutdannede lærere. Ledelse og læring i skolen.
 • Sandvik, Lise Vikan; Fjørtoft, Henning; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun; Buland, Trond Hallgeir. (2014) Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).
 • Engvik, Gunnar. (2013) Nyutdannede lærere og klasseldelse. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar; Langseth, Inger Dagrun. (2013) Oppsummerende drøftinger. Vurdering i skolen. Operasjonaliseringer og praksiser. Delrapport 2 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen.
 • Engvik, Gunnar. (2012) Betydningen av nettverk for nyutdannede lærere i videregående opplæring. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Engvik, Gunnar. (2012) Instructional Leadership. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Engvik, Gunnar. (2010) Elevvurdering i faget kroppsøving - noen utfordringer. Vurdering for læring i fag.
 • Engvik, Gunnar. (2010) Lederutfordringer i arbeidet med veiledning av nyutdannede lærere. Veiledning av nye lærere i skole og barnehage.
 • Engvik, Gunnar. (2010) Tilbud om veiledning for nyutdannede lærere - noen skolelederutfordringer. Ny som lærer : sjansespill og samspill.
 • Engvik, Gunnar; Østern, Anna-Lena. (2010) Ledelse i klasserommet - med norske, finlandssvenske og finske tenåringer som eksperter. Kompetent skoleledelse.
 • Østern, Anna-Lena; Engvik, Gunnar. (2010) Uten venner hadde jeg dødd! Stemmer til norske og finske elever om tiden i ungdomsskolen. FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009.

Report/dissertation

 • Engvik, Gunnar; Østern, Anna-Lena. (2017) Utdanning av praksislærere ved NTNUs universitetsskoler i 2016. 2017. ISBN 978-82-7923-085-4.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren. 2017.
 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Lyngsnes, Kitt; Myhre, Hege; Fjørtoft, Henning. (2015) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Trøndelag, pulje 2. 2015.
 • Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Holter, Trine. (2014) Kartlegging av kompetansemiljøenes arbeid med skolebasert kompetanseutvikling - høsten 2013. 2014.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). 2014.
 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Fjørtoft, Henning; Bysveen, Åslaug. (2014) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Sør-Trøndelag, pulje 1. 2014.
 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2013) Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232102891.
 • Lysne, Dag Atle; Engvik, Gunnar. (2013) Skolebasert kompetanseutvikling. Piloten i Midt-Norge 2012/2013. En kvalitativ kasusstudie av faktorer som hemmer og fremmer læring. 2013.
 • Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. 2013.
 • Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Engvik, Gunnar. (2013) Ledelse av utviklingsarbeid i vurdering Vurderingspraksiser i kroppsøvingsfaget Oppsummerende drøftinger. 2013.
 • Engvik, Gunnar. (2012) Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). 2012.
 • Engvik, Gunnar; Dobson, Stephen R; Engh, Knut Roar; Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Sandvik, Lise Vikan; Hartberg, Egil Weider; Tellefsen, Helga Kufaas. (2012) Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med implementering av vurdering for læring på ungdomstrinnet. 2012.
 • Engvik, Gunnar; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Aaslid, Bjørg Eva; Mordal, Siri. (2012) Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). 2012.
 • Engvik, Gunnar; Olsen, Knut Rune; Lekang, Trond. (2009) Veiledning av nyutdannede lærere - et speil for kvalitetsutvikling i lærerutdanningen?. 2009.
 • Engvik, Gunnar. (2008) Evaluering av Fagplan for bachelor i sykepleie. Kull 2005. Høgskolen i Sør-Trøndelag. 2008.

Others

 • Engvik, Gunnar. (2020) Ungdomstrinn i utvikling som metode. Rektorutdanningen, kull 10 . NTNU; Trondheim. 2020-01-31 - 2020-01-31.
 • Engvik, Gunnar. (2019) Forskning i SKUV, hva vet vi så langt?. Erfaringskonferanse . NTNU; Stjørdal/Hell. 2019-03-27 - 2019-03-27.
 • Engvik, Gunnar. (2019) Praksislærer som lærerutdanner - samarbeid om en profesjonell praksisopplæring. Konferanse . Høgskulen i Volda; Loen. 2019-01-22 - 2019-01-22.
 • Engvik, Gunnar. (2019) Skolens yrkeskultur som grunnlag for læring og utvikling i første yrkesår. Veiledersamling . UiO; Blindern. 2019-03-28 - 2019-03-28.
 • Engvik, Gunnar. (2018) Om ledelse og hvilken ledelse som bidrar til at en lærer trives i skolen. Utdanningsnytt.no [Fagblad]. 2018-10-23.
 • Engvik, Gunnar. (2018) Skolebasert kompetanseutvikling. Som du roper i skogen, får du svar!. Internopplæring . Skrivesenteret ved NTNU; Kalvskinnet. 2018-12-14 - 2018-12-14.
 • Engvik, Gunnar. (2018) Utdanning av praksislærere ved NTNUs universitetsskoler. Nasjonal lektorutdanningskonferanse . NTNU; Trondheim. 2018-10-18 - 2018-10-19.
 • Engvik, Gunnar. (2018) Vurdering og skoleutvikling i videregående skole. Konferanse . Røros vgs; Røros. 2018-03-20 - 2018-03-20.
 • Engvik, Gunnar. (2017) Fra praksis til praksis. NTNUs universitetsskoler . NTNU; Charlottenlund vgs. 2017-11-13 - 2017-11-13.
 • Engvik, Gunnar. (2016) Forskning på vurdering for læring og veiledning av praksisstudenter. Seminar for praksiveiledere ved Nord universitet, Bodø . Universitetet i Nordland; Bodø. 2016-01-12 - 2016-01-12.
 • Engvik, Gunnar. (2016) Læreryrket som hel eller semiprofesjon, og læreres yrkesetiske plattform. Utdanning av praksisveiledere . NTNU/PLU; Charlottenlund vgs. 2016-03-06 - 2016-03-06.
 • Engvik, Gunnar. (2016) Skolens yrkeskultur og læreres læring. Utdaning av praksisveiledere . NTNU/PLU; Charlottenlund vgs. 2016-03-30 - 2016-06-30.
 • Engvik, Gunnar. (2016) Skolens yrkeskultur som grunnlag for nyutdannede lærere læring. Nettverk . Høgskolen i Hedmark; Brumunddal. 2016-10-21 - 2016-10-21.
 • Engvik, Gunnar. (2015) Presentasjon av to forskningsprosjekter i Ungdomstrinn i utvikling. Regionsamling . Gauldalsregionen i STFK; Berkåk. 2015-02-02 - 2015-02-02.
 • Engvik, Gunnar. (2015) Vurderingskultur i skolen. Nettverkssamling . Hemne kommune; Kyrksæterøra. 2015-03-11 - 2015-03-11.
 • Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning. (2015) Presentasjon av funn i FIVIS, sluttrapport. Fagseminar . Utdannigsdirektoratet; Oslo. 2015-02-25 - 2015-02-25.
 • Engvik, Gunnar; Østern, Anna-Lena. (2015) Veiledningspraksiser i bevegelse. Møte med PPU-koordinatorer . NTNU, PLU; Moholt. 2015-04-21 - 2015-04-21.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Betydning av nettverk for nyutdannede lærere i vgo, og Nyutdannede lærere og klasseledelse. NY i Hordaland . UiB; Bergen. 2014-04-09 - 2014-04-09.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS), funn fra sluttrapport. Aluumni . NTNU - PLU; Trondheim. 2014-12-01 - 2014-12-02.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Klasseledelse for nyutdannede lærere - et individuelt anliggende?. NERA . Høgskolen i Lillehammer; Lillehammer. 2014-03-05 - 2014-03-07.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Kroppsøvingsfaget i bevegelse - øyer av intensitet i et hav av rutiner?. Kroppsøvingskonferanse NIH . NIH; Oslo. 2014-06-12 - 2014-06-13.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Ledelse av vurdering for læring. Dialogkonferanse . Nettverk Nordmøre; Kristiansund. 2014-03-27 - 2014-03-27.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Nyere forskning på nyutdannede lærere. Mentorutdanning . NTNU - PLU; Trondheim. 2014-12-02 - 2014-12-02.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Nyutdannede læreres arbeidssituasjon, mentorer og skoleledelse. Temadag . Høgskulen i Sogn og Fjordane; Sogndal. 2014-03-21 - 2014-03-21.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Skolebasert kompetanseutvikling med bakgrunn i lokalt arbeid med læreplaner. Kursdag for lærere og ledere . Botngård skole; Bjugn. 2014-08-14 - 2014-08-14.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Skoleutvikling - to studier om ungdomstrinn i utvikling. KS-konferanse . KS-Sør-Trøndelag; Orkanger. 2014-12-16 - 2014-12-17.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Vurdering for læring - grunnleggende begreper og praksiser. Dialogkonferanse . Nettverk Nordmøre; Sunndalsøra. 2014-08-13 - 2014-08-13.
 • Engvik, Gunnar. (2014) Vurdering for læring i 1-10 skoler. Dialogkonferanse . Nettverk Nordmøre; Kristiansund. 2014-08-12 - 2014-08-12.