Background and activities


JOB POSITION

Associate professor in Educational Development

 

WORK AREAS:

 • Educational program for qualification to associate professor (førstelektor) in Gjøvik and Ålesund
 • Seminars and guidance within NTNU’s program for teaching and learning in higher education for academic staff
 • Seminars and guidance related to the Universal design of learning, teaching and assessment activities (UDL)
 • Guidance and competence development within higher education with emphasis on NTNU ÅlesundRESEARCH INTERESTS:

 • Organizational learning / competence development in knowledge organizations
 • The "second career path" - assistant and associate professor qualifications
 • Universal Design for Learning
 • Educational development after the structural reform in Higher Education

 

 

 

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2021

 • Hakel, Katja; Smith, Kari; Skjeldestad, Kristin. (2021) Om du ikke har ph.d., er du ingenting i dette systemet. Forskerforum.no.
 • Hakel, Katja; Smith, Kari; Skjeldestad, Kristin. (2021) Universitetene må satse på lektorene. Forskerforum. vol. 53 (3).
 • Ristow, Anne Marie; Hakel, Katja. (2021) Design Thinking as an Intentional Approach to Course Development with UDL. UDLHE Digicon 2021 - Guiding this Moment in Higher Education . UDLHE Network; Online. 2021-02-04 - 2021-02-05.

2020

2019

 • Hakel, Katja. (2019) Learning Assistants as Key Partners in the Scholarship of Teaching and Learning. Third EuroSoTL Conference: Exploring new fields throught the scholarship of teaching and learning . ISSoTL, University of Pais Vasco (UPV); Bilbao. 2019-06-12 - 2019-06-14.
 • Hakel, Katja. (2019) Universell utforming og universitetspedagogikk - en balanseakt. Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2019 . Universell; Trondheim. 2019-10-29 - 2019-10-30.

2018

 • Hakel, Katja. (2018) Enklere enn du tror – universell utforming ved bruk av e-læringssystemene Blackboard og Canvas. Læringsfestivalen 2018 . NTNU, Norgesuniversitetet; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.
 • Hakel, Katja. (2018) Studenter som læringsassistenter - status, muligheter og erfaringer ved norske UH-institusjoner. Læringsfestivalen 2018 . NTNU, Norgesuniversitetet; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.

2017

2016

 • Hakel, Katja. (2016) Institution-wide training programmes for learning assistants as a means to enhance educational quality?. ICED 2016 - Ethics, care and quality in educational development . International Consortium of Educational Development; Cape Town. 2016-11-22 - 2016-11-25.

2015

2014

 • Hakel, Katja. (2014) Fra visjon til stagnasjon? Om bruken av læringsassistenter for å kvalitetssikre høyere utdanning. NU2014 . Umeå Universitet, Mittuniversitetet, Luleå Teknisk Univ.; Umeå. 2014-10-08 - 2014-10-10.