Background and activities

My field is education. My practice is teachereducation. Somehow teachereducation is central to education as a practice. But what is practice in education?

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Hoveid, Marit Honerød; Hoveid, Halvor; Longva, Kari Pauline; Øyvin, Danielsen. (2018) Undervisning som veiledning. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202569297.
 • Rønning, Frode; Diesen, Rolf; Hoveid, Halvor; Pareliussen, Ingar. (2012) FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2918-9.

Part of book/report

 • Sachdeva, Shipra; Eggen, Per-Odd; Hoveid, Halvor. (2017) Culturally-inspired mathematics and science education. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10).
 • Hoveid, Halvor. (2015) Hva gir mening i utdanning?. Tett på yrkesopplæring.
 • Hoveid, Halvor. (2014) Er det gjennom veiledning en lærer uttrykker medansvar?. Stemmer i veiledningsrommet.
 • Hoveid, Halvor. (2014) Lærerkvalitet for demokratisk utdanning. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Hoveid, Halvor; Hoveid, Marit Honerød. (2013) Inquiry as a pedagogical practice - meanings of inquiry in teaching and learning in science education for all. Inquiry in Science Education and Science Teacher Education.
 • Lysne, Dag Atle; Hoveid, Halvor. (2013) A practical approach in technology and design in a school for all (Norway). Inquiry in Science Education and Science Teacher Education.
 • Hoveid, Halvor. (2012) Hvorfor er fortsatt mange elever passive i norske skoler? – En teoretisk innramming av form og funksjon i norsk utdanning. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Hoveid, Halvor. (2010) Hva slags praksis er lesing og trenger lærere og lese? Pedagogiskfilosofiske meditasjoner om ulike sider ved læreres språkbruk i læring og undervisning. Læreren i skolen og samfunnet.
 • Honerød Hoveid, Marit; Hoveid, Halvor. (2009) Å arbeide med ordene vi bruker : overveielser av muligheter for utvikling av læreridentiteten og lærerprofesjonen gjennom den praktiske fornuft. Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver.
 • Hoveid, Halvor. (2009) Kan vi tenke praktisk-pedagogisk utdanning som profesjonsutvikling?. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Hoveid, Halvor. (2008) Hvordan presenterer lærerkorp(u)set kunnskap i utdanning?. FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Hoveid, Halvor. (2008) Yrkessosialiseringen av lærere, nye læreres læring og skolens muligheter for utvikling. Det store spranget - ny som lærer i skole og barnehage.