Background and activities

Educated from Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Teaching courses at bachelorprogram food technology

Academic and scientific work: A selection of journal publications below: 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Mehli, Lisbeth; Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne; Nybraaten, Gerd; Frøyen, Ove Johan. (2009) Identification and characterisation of yeast during spontaneous fermentation of rose hips. The Norwegian biochemical society 45th contact meeting.

Report/dissertation

 • Mehli, Lisbeth; Jakobsen, Anita Nordeng; Frøyen, Ove Johan; Strand, Åse; Karlsen, Hanne. (2016) Utprøving og vurdering av metoder for påvisning av patogene bakterier i melk og ost fra gårdsysterier i Midt-Norge. 2016.
 • Karlsen, Hanne; Jakobsen, Anita Nordeng; Mehli, Lisbeth. (2010) Kartlegging av mikrobiologisk kvalitet i ystemelk, myse og ost fra gårdsysterier tilknyttet pilotprosjektet Trygg Ost. 2010.
 • Mehli, Lisbeth; Wahl, Erik; Karlsen, Hanne. (2010) Undervisningsopplegg i etterforskning av matbårne utbrudd. 2010.
 • Karlsen, Hanne; Storrø, Hanne Marie. (1999) Sensorisk bedømmelseav to ulike lagringsmetoder for skjell. 1999.
 • Karlsen, Hanne; Storrø, Hanne Marie. (1998) Sensorisk analyse av laksesmak i forhold til pigmentinnhold. 1998.

Others

 • Karlsen, Hanne. (2015) Internkontroll. Medlemsmøte Kokkenes mesterlaug Trondehim . Kokkenes mesterlaug Trondheim; Trondheim. 2015-05-04 - 2015-05-04.
 • Karlsen, Hanne. (2013) HACCP-basert internkontroll. Fagdag for fagnettverket Restaurant og matfag . Fagnettverk for restaurant- og matfag i Sør-Trøndelag; Trondheim. 2013-11-29 - 2013-11-29.
 • Hoel, Sunniva; Mehli, Lisbeth; Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne. (2012) Staphylococcus aureus; prevalence and characterization from milk, whey and cheese produced by local farmers in Norway. 23rd International ICFMH Symposium Food Micro ; 2012-09-03 - 2012-09-06.
 • Jakobsen, Anita Nordeng; Hoel, Sunniva; Fornes, Gunn Jorid; Bruheim, Torkjel; Mehli, Lisbeth; Karlsen, Hanne. (2012) Microbial quality of Norwegian retail fresh sushi. 23rd International ICFMH Symposium Food Micro ; 2012-09-03.
 • Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne. (2012) Mattrygghet og spiseklare produkter. Oi! for en dag ; 2012-03-29 - 2012-03-29.
 • Karlsen, Hanne. (2012) HACCP - generell innføring. MIKRO Seminar 2012 . Mikrobiologisk forening for fôr- og næringsmiddellaboratorie; Stjørdal. 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Karlsen, Hanne. (2012) HACCP - metodikk. MIKRO Seminar 2012 . Mikrobiologisk forening for fôr- og næringsmiddellaboratorie; Stjørdal. 2012-10-17 - 2012-10-19.
 • Karlsen, Hanne. (2012) Nypevin, sushi og salat - forskningsMATnyttig fra HiST. Forskningsdagene: MATnyttig forskning . Mære landbruksskole; Sparbu. 2012-09-24 - 2012-09-24.
 • Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne; Waldenstrøm, Lene; Mehli, Lisbeth. (2011) Sensorisk profilering av nypevin. FoU-dag AFT, HiST . AFT, HiST; 2011-12-15.
 • Karlsen, Hanne; Wahl, Erik; Lyngved, Ragnhild; Mehli, Lisbeth. (2011) Undervisningsmodul i etterforskning av matbåren sykdom. Årskonferansen i mikrobiologi og immunologi 2011 . Nasjonalt folkehelseinstitutt; Oslo. 2011-12-08 - 2011-12-09.
 • Karlsen, Hanne; Wahl, Erik; Lyngved, Ragnhild; Mehli, Lisbeth. (2011) Undervisningsmodul i etterforskning av matbårne utbrudd. FoU-dag . Avdeling for teknologi HiST; Trondheim. 2011-12-15.
 • Mehli, Lisbeth; Hoel, Sunniva; Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne. (2011) Røkt, gravet og rå - regional sjømatkvalitet; Resultater. Prosjektseminar . HiST; 2011-11-22.
 • Mehli, Lisbeth; Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne. (2011) Hygienic quality of milk and cheese from local producers in Norway. Summer University With food to health . University in Tuzla, dr. Midhat Jasic; Tuzla. 2011-06-30 - 2011-06-30.
 • Mehli, Lisbeth; Karlsen, Hanne; Hoel, Sunniva; Strand, Åse; Jakobsen, Anita Nordeng. (2011) Røkt, gravet og rå - regional sjømatkvalitet. Fagdag AFT HiST . AFT; 2011-12-15.
 • Mehli, Lisbeth; Karlsen, Hanne; Strand, Åse; Jakobsen, Anita Nordeng; Norvik, Tove W. (2011) Kartlegger bakterier i fersk sjømat. Adresseavisen [Avis]. 2011-06-21.
 • Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne; Strand, Åse; Nybraaten, Gerd; Frøyen, Ove Johan; Mehli, Lisbeth. (2010) Spontaneous fermentation of locally grown rose hips for farmed-based fruit production. 22nd International ICFMH Symposium Food Micro 2010 ; København, Danmark. 2010-08-31 - 2010-09-03.
 • Mehli, Lisbeth; Karlsen, Hanne. (2010) Food safety in local farm production. Workshop HiST West-Balkan ; Trondheim. 2010-06-10 - 2010-06-11.
 • Mehli, Lisbeth; Karlsen, Hanne; Strand, Åse; Frøyen, Ove Johan; Jakobsen, Anita Nordeng. (2010) Hygienic quality of milk and cheese from local farm producers in Norway. 22nd International ICFMH Symposium Food Micro 2010 ; København. 2010-08-31 - 2010-09-03.
 • Mehli, Lisbeth; Jakobsen, Anita Nordeng; Nybraaten, Gerd; Karlsen, Hanne; Frøyen, Ove Johan. (2009) Identification and characterisation of yeasts during spontaneous fermentation of rose hips. NBS Contact Meeting ; Røros. 2009-01-29 - 2009-02-01.
 • Karlsen, Hanne. (2003) Helserisiko og mat med vekt på matbårne sykdommer. utenTitteltekst . Institutt for næringsmiddelfag Hygienekurs for småskala matprodusenter; Trondheim. 2003-10-01 - 2003-10-01.