Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else. (2017) Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202529819.
 • Eikeland, Olav; Hiim, Hilde; Schwencke, Eva. (2015) Yrkespedagogiske perspektiver. Gyldendal Akademisk. 2015. ISBN 9788205482661.
 • Hiim, Hilde. (2013) Praksisbasert yrkesutdanning. Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv?. Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 978-82-05-45429-3.
 • Hiim, Hilde. (2010) Pedagogisk aksjonsforskning: tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 978-82-05-40493-9.
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (2009) Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. Gyldendal Akademisk. 2009. ISBN 978-82-05-39163-5.
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (2006) Praksisveiledning i lærerutdanningen : en didaktisk veiledningsstrategi. Gyldendal Akademisk. 2006. ISBN 8205356033.
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (2001) Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. 2001.
 • Hiim, Hilde; Hippe, Else. (1998) Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. En studiebok i didaktikk. Universitetsforlaget. 1998. ISBN 82-00-12792-3.

Part of book/report

 • Hiim, Hilde; Stålhane, Jan. (2018) Yrkesdidaktisk aksjonsforskning Yrkesfaglærere som forskere i et prosjekt om relevant yrkesutdanning. Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene.
 • Hiim, Hilde. (2017) Relevant lærerutdanning og aksjonsforskning. Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold.
 • Hiim, Hilde. (2016) Educational action Research and the Development of Professional teacher knowledge. Action research for democracy: New ideas and perspectives from Scandinavia.
 • Hiim, Hilde. (2015) Læreren som forsker. Yrkespedagogiske perspektiver.
 • Hiim, Hilde. (2014) Yrkesretting av fellesfag. Yrkesfaglæreres og elevers erfaringer i forsøk med yrkesretting av fellesfag. Profesjonsrettet pedagogikk 8-13.
 • Hiim, Hilde. (2012) Relevant, praksisbasert yrkesutdanning. Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole.