Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Fjellvær, Hilde; Seierstad, Cathrine. (2018) Women directors on corporate boards: Change agents for gender diversity in the boardroom and beyond?. EURAM 2018. Research in Action.
  • Hybertsen, Ingunn Dahler; Fjellvær, Hilde. (2016) Lederutvikling - perspektiver og praksiser. Strategisk HRM 2.
  • Hybertsen, Ingunn Dahler; Fjellvær, Hilde. (2014) Lederutvikling - perspektiver, praksiser og paradokser. HMS, etikk og internasjonale perspektiver.
  • Fjellvær, Hilde. (2013) Pluralistiske organisasjoner og motstridende logikker:Hva er de - hva gjør vi?. Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar.
  • Fjellvær, Hilde. (2007) Living with ambiguity: How do organizations cope with multiple logics?. Aksjon og interaksjon : om forskerens roller i bedriftsøkonomien.
  • Fjellvær, Hilde. (2003) A highly competent workforce: Why should leadership in professional organizations be any different?. Frihet og mangfold. Festskrift til Odd G. Arntzen. Lars Fallan og Ove Gustafsson (red.).

Report/dissertation