Inga Karin Ellingsen Aune

Associate Professor Department of Mental Health
+47 73412146 +47 99016125

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Aune, Karin Ellingsen; Saur, Ellen. (2007) Dialogiske perspektiver - når vi er forskjellige. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215011455.

Part of book/report

  • Aune, Karin Ellingsen. (2007) Ansvarsgruppe og individuell plan : arbeidsmetoder som støtter opp om den enkeltes livsprosjekt, eller bidrar til disiplinering av brukerrollen. Blomstring, autonomi og støtte til eget livsprosjekt.
  • Guilli, Dominique; Aune, Karin Ellingsen; Saur, Ellen. (2007) Blomstring, autonomi og støtte til eget livsprosjekt. Dialogiske perspektiver - når vi er forskjellige.
  • Aune, Karin Ellingsen. (2004) Brukermedvirkning som bidrar til frigjøring. Det er mitt liv.

Report/dissertation

  • Aune, Inga Karin Ellingsen; Midjo, Turid. (2014) Det vanskelige, men viktige samarbeidet : evaluering av et habiliteringstilbud for unge voksne med kognitive vansker. 2014. ISBN 978-82-7456-703-0. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport (93).
  • Aune, Inga-Karin Ellingsen. (2006) Evaluering av "Best på tvers" : et kompetanseprogram for utvikling og implementering av ansvarsgruppe og individuell plan. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 8251921481.
  • Aune, Inga-Karin Ellingsen; Aune, Siv-Tove. (2003) Arbeidsmetoder i habilterings- og rehabiliteringsprosessen : en veileder om bruk av ansvarsgruppe som arbeidsmetode i habiliterings- og rehabiliteringsprosessen. 2003. ISBN 8274563174.
  • Aune, Inga-Karin Ellingsen. (2002) Rehabilitering med vekt på selvoppfatning og indre motivasjon : et utviklingsprosjekt i Nord-Trøndelag om brukermedvirkning og koordinering. 2002. ISBN 8274562844.
  • Aune, Inga-Karin Ellingsen. (2002) Teoretisk forankring av rehabiliteringsbegrepet. 2002. ISBN 8274562860.