Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Jacobsen, Inger. (2010) Veiledning som sosialpedagogisk praksis. Pipet i den minste strupe ska bli kvitring over eng.
  • Jacobsen, Inger. (2007) Barnevernets forebyggende arbeid : barnevernsarbeideren i tverrfaglig samarbeid og veiledning som bevisstgjøringsprosess. Forebyggende barnevern : samarbeid for barnets beste.

Report/dissertation

  • Jacobsen, Inger. (2015) Døråpnere til barneverntjenester? - en kvalitativ intervjustudie av faglige ledere i helsestasjon, barnehage, skole og barneverntjeneste. 2015.