Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Fjellså, Ingvild Firman; Karlsen, Maria Louise. (2016) Diagnostiseringen av ADHD. ADHD og det disiplinerte samfunn.

Report/dissertation

  • Fjellså, Ingvild Firman; Tjora, Aksel. (2016) De usynlig syke : en kvalitativ studie av interaksjonsskjerming, forventninger og biografiske opprykk blant langtidssykemeldte på rehabiliteringsopphold. 2016.