Background and activities

Associated researcher and guest lecturer: Environmental policy, climate politics, policy analysis, qualitive research methods in political science. Senior Adviser at the Norwegian Environment Agency.  PhD Political Science (2017), MSc Industrial Ecology (2011). 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Røttereng, Jo-Kristian Stræte. (2017) Karbonlagring som klimapolitikk: Hvorfor satser noen industrialiserte stater stort på utslippsreduksjoner fra karbonlagring?. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2734-9.

Others

  • Røttereng, Jo-Kristian Stræte. (2014) Norsk klimapolitikk 25 år: Likevekten som forsvant?. Energi og Klima [Internett]. 2014-07-01.