Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

  • Bjørnsgaard, Ingun; Langdalen, Jørgen. (2009) Musikalsk rådgivning i produksjon av danseforestilling basert på barokkoperamusikk. Poppea

Books

  • Langdalen, Jørgen. (2008) Musikkliv og musikkpolitikk: en utredning om musikkensemblene i Norge, 2. utg. Fagbokforlaget. 2008. ISBN 978-82-7081-140-3.

Part of book/report

  • Langdalen, Jørgen. (2017) The voice of nature in Rousseau’s theatre: reconstructing a dramaturgy. Rousseau on stage: playwright, musician, spectator.
  • Langdalen, Jørgen. (2015) Teatrets galant-homme : Paris, Hamburg, København. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800.
  • Langdalen, Jørgen. (2008) Visions of a Golden Age: The Ideal and the Real in Winckelmann and Rousseau. Rhetoric, Theatre and the Arts of Design.
  • Gran, Anne-Britt; De Paoli, Donatella; Langdalen, Jørgen; Danielsen, Anne. (2003) Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv. Kunsten å hellige middelet - nye forbindelser mellom kunst og næringsliv.
  • Arnestad, Georg; Langdalen, Jørgen; Lund, Christian; Mangset, Per. (1999) Offentleg støtte til kunstformål. Om fordeling mellom institusjon og prosjektstøtte - og mellom sentrum og periferi. Kulturøkonomiske fordelingsverknader og kulturpolitiske dilemmaer. Institusjon eller prosjekt - organisering av kunstnerisk vi rksomhet.
  • Arnestad, Georg; Langdalen, Jørgen; Mangset, Per. (1999) Forskingsmessig oppfølging av rapporten "Kultursektor i forvitring". Kultursektor i endring. Rapport fra et forskningsseminar om kommunal kultursektor.

Report/dissertation

  • Langdalen, Jørgen. (2007) Spørreundersøkelse blant musikermedlemmene i Norsk jazzforum høsten 2006. 2007.