Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Fiskvik, Kåre; Rokkones, Klara lillevik. (2007) Prosjekt til fordypning – et handlingsrom som gir elevene mulighet til å velge med utgangspunkt i egne interesser? En studie innen elektrofag og restaurant- og matfag fra to videregående skoler. PPU serien.

Part of book/report

  • Rokkones, Klara; Fiskvik, Kåre. (2010) Vurdering i elektrofag og restaurant- og matfag. Vurdering for læring i fag.