Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Haaland, Grete; Hansen, Kari; Hoel, Torlaug Løkensgard. (2015) Tett på yrkesopplæring. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1811-0.
  • Hansen, Kari. (1999) Luft og miljø. 1999. ISBN 91-337-5.

Part of book/report

  • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari. (2015) Demokratiske læringsarenaer i aksjonsforskning: pedagogiske verksteder og framtidsverksteder. Tett på yrkesopplæring.
  • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger. (2015) Utvikling av relevant kompetanse gjennom den treårige yrkesfaglærerutdannelse. Tett på yrkesopplæring.
  • Dahlback, Jorunn; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger. (2015) Yrkesfaglærerens kompetanse i fremtidens skole. Tett på yrkesopplæring.
  • Hansen, Kari; Haaland, Grete. (2015) Engasjerte og interesserte elever gjennom en meningsfull, helhetlig og relevant yrkesopplæring. Tett på yrkesopplæring.
  • Hansen, Kari; Haaland, Grete. (2015) Utfordringer i norsk yrkesopplæring. Tett på yrkesopplæring.
  • Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara. (2014) Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere.
  • Hansen, Kari; Haaland, Grete. (2013) Demokratisk klasseledelse i yrkesfag. Klasseledelse - for elevenes læring.
  • Hansen, Kari. (2000) Samiske barnesanger før og nå. Sang, joik, fortelling.

Report/dissertation