Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Bjøro, Karen; Torvik, Karin. (2008) Smerte. Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten.
  • Bjøro, Karen; Torvik, Karin. (2008) Smertekartlegging og behandling hos eldre mennesker med demens. Ulike tekster om smerte. Fra nocisepsjon til livskvalitet.
  • Rustøen, Tone; Torvik, Karin; Valeberg, Berit Taraldsen; Utne, Inger; Stubhaug, Audun. (2008) Kreft og smerter. Ulike tekster om smerte. Fra nocisepsjon til livskvalitet.
  • Torvik, Karin; Bjøro, Karen. (2008) Smerte hos eldre. Ulike tekster om smerte. Fra nocisepsjon til livskvalitet.

Report/dissertation