Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Haug, Karl Erik. (2017) Per-Oscar Jacobsen - gamle tvangstrøyer, tapte muligheter. Luftforsvarets historie - sett ovenfra.
  • Haug, Karl Erik. (2014) "Litt av en skrekk og meget av en lokal stolthet" - Militært nærvær i Trondheim i lys av 1814. Trondheim, 1814.
  • Haug, Karl Erik. (2013) Norway and the Withering League of Nations. Northern European Overture to War, 1939-1941. From Memel to Barbarossa.
  • Haug, Karl Erik. (2008) Stormaktsgarantier og kollektiv sikkerhet 1914-40. Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO.
  • Haug, Karl Erik. (2007) Moltke, den tyske militære skole og norske offiserer – en virkningshistorie. Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905.
  • Larsen, Leif Johan; Haug, Karl Erik; Mæhlum, Brit. (1998) Mønsteret og meningen : om mytene i Agnar Mykles romaner. Myter og humaniora.

Report/dissertation

  • Haug, Karl Erik. (2012) Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme. 2012. ISBN 978-82-471-3725-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (2012:213).
  • Haug, Karl Erik. (2002) Luftmakt, Luftforsvarets og asymmetriens utfordringer. GILs Luftmaktseminar 2002. 2002. Luftkrigsskolens skriftserie (8).