Karl Johan Johansen

Assistant Professor Department of Mental Health
+47 73559429 +47 95082226

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Johansen, Karl-Johan; Bjørgen, Dagfinn. (2002) Kvalitetsforbedring gjennom brukerevaluering. ?. vol. 12 (1).
 • Ellingsen, Karl Elling; Johansen, Karl-Johan. (1999) Hvordan kan vi utvikle vårt faglige skjønn? faglig skjønn forutsetter en systematisk og etterprøvbar prosess i motsetning til en forståelse av skjønn som en usystematisk avveining etter beste evne. Embla.

Part of book/report

 • Johansen, Karl-Johan. (2007) Att skapa mening i mötet mellan tjänsteutövare och tjänstemottagare : betraktat ur ett interaktionistiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Välfärdspolitik i praktiken : om perspektiv och metoder i forskning.
 • Johansen, Karl-Johan. (2005) Tjenesteyting i velferdsstaten : omsorg, interaksjon og meningsdannelse. Selvbestemmelse for tjenestenytere.

Report/dissertation

 • Storvik, Monica; Ryan, Anne Wally Falch; Tangvik, Magnhild; Hjeltnes, Thorleif; Johansen, Karl Johan. (2016) Tverrfaglig entreprenørskapskompetanse ‐ TEKOM Sluttrapport. 2016.
 • Storvik, Monica; Ryan, Anne Wally Falch; Tangvik, Magnhild; Hjeltnes, Thorleif; Johansen, Karl Johan. (2016) Veiledningshefte – integrering av innovasjon og entreprenørskap i emner og studentveiledning i høyere utdanning. 2016.
 • Viggen, Kristin; Johansen, Karl Johan; Berg, Anita; Nilsen, Geir Sigmund; Ask, Torunn Alise; Johansen, Oddbjørn; Storhaug, Anita S.; Kvammen, Mette Fløystad; Bønnhoff, Heidi Esma Dahl. (2015) Utvikling av nye fellesmoduler innen sosialarbeiderutdanningene i Midt-Norge og Universitetet i Agder. 2015.
 • Johansen, Karl Johan. (2012) Test av Vidyo ved HiST - Uninett. 2012.
 • Johansen, Karl Johan; Grimstad, Jon Peder. (2011) Vernepleiernes utdanning og yrkesfelt.Spørreundersøkelse til offentlig godkjente vernepleiere. 2011.
 • Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2010) "Endelig et sted hvor jeg passer inn" : evaluering av fritidstilbudet Lade Motor "Finally a place where i fit in" : evaluation of Lade Motor's leisure time project. 2010.
 • Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2010) Evaluering av Buestiftelsen. 2010.
 • Bjørgen, Dagfinn; Westerlund, Heidi; Johansen, Karl-Johan. (2008) Psykisk helsearbeid i Oslo kommune : Bruker Spør bruker B-S-B : evaluering 2006-2008. 2008.
 • Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2008) Evaluering av Bruker-Spør-Bruker i Oslo: "om å være fotball i systemet": sluttrapport. 2008.
 • Johansen, Karl-Johan; Grimstad, Jon Peder. (2008) Vernepleieryrket i et profesjonssosiologisk perspektiv . oppsummering av undersøkelser av vernepleiernes yrkesfelt : delrapport fra pilotprosjektet. 2008.
 • Johansen, Karl-Johan; Hyrve, Geir. (2008) Evaluering av Bruker-Spør-Bruker i Oslo : "Om å være fotball i systemet". 2008.
 • Bjørgen, Dagfinn; Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2007) Evaluering av sammenheng og samhandling i psykiatritjenestene på Fosen. 2007.
 • Bjørgen, Dagfinn; Johansen, Karl-Johan. (2007) Bruker spør bruker : evaluering av Inn på tunet : brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør-Trøndelag. 2007.
 • Bjørgen, Dagfinn; Johansen, Karl-Johan; Westerlund, Heidi. (2007) Bruker spør bruker B-S-B evaluering : psykisk helsearbeid i Oslo kommune : første delrapport 7 bydeler 2006/2007. 2007.
 • Johansen, Karl-Johan; Grimstad, Jon Peder. (2007) Vernepleieryrket i et profesjonssosiologisk perspektiv. 2007.
 • Johansen, Karl-Johan; Hyrve, Geir. (2007) Evaluering av pilotprosjektet Fosen DMS. 2007.