Ken Richard Stebergløkken

Senior Adviser Education Quality Division Pro-Rector for Education
+47 73595245
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 214b

Background and activities