Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Gangaune, Kjellrun; Storrø, Oddrun Kari Storvold. (2010) Hvilken bioingeniørfaglig kompetanse er det behov for i lokalsykehusene?. Bioingeniøren.

Report/dissertation

  • Gangaune, Kjellrun. (2001) "Ja takk, begge deler"; Om teori og praksis i bioingeniørstudiet. 2001.