+47 73551120 +47 91897622
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * A4-107

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Gunnarsdottir, Gudny Helga; Hreinsdottir, Freyja; Pálsdóttir, Guðbjörg; Hannula, Markku; Hannula-Sormunen, Minna; Jablonka, Eva; Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; Valero, Paola; Wæge, Kjersti. (2012) Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press. 2012. ISBN 978-9979-54-965-9.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti. (2011) FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2730-7.
 • Wæge, Kjersti; Jensen, Anne-Mair. (2010) Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse. 2010. ISBN 978-82-997163-6-9.

Part of book/report

 • Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Di Martino, Pietro; Rösken-Winter, Bettina. (2013) Introduction to the papers and posters of WG8: Affect and mathematical thinking. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Wæge, Kjersti. (2013) Lærerens og klasseromskulturens betydning for elevenes motivasjon i matematikk. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Wæge, Kjersti; Pantziara, Marilena. (2013) Students' motivation and teachers' practices in the mathematics classroom. Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; van Bommel, Jorryt; Wæge, Kjersti. (2012) Future challenges of mathematics education research in the Nordic region - young researchers' perspective. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Wæge, Kjersti. (2012) Why does a prospective teacher want to change her mathematics teaching practice?. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
 • Hannula, Markku S.; Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Schloeglmann, Wolfgang. (2010) Introduction. Multimethod approaches to the multidimensional affect in mathematics education. Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France).
 • Wæge, Kjersti. (2010) A student's motivation in mathematics when she experiences an inquiry based mathematics teaching approach. Proceedings of the conference. MAVI-15: Ongoing research on beliefs in mathematics education. September 8 - 11, 2009, in Genoa Italy.
 • Wæge, Kjersti. (2010) Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals. Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France).
 • Wæge, Kjersti. (2010) Pupils' motivation for learning mathematics. Research in Norway. The First Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education Norway, Sweden, Iceland, Denmark and contributions from Finland.
 • Wæge, Kjersti. (2009) Relations between students' motivation for learning mathematics and a mathematical teaching approach. Nordic Research in Mathematics Education.
 • Rossing, Nils Kristian; Wæge, Kjersti. (2005) Strikkhopp med Barbie. Inspirasjonsbok for matematikklærere.

Report/dissertation

 • Nosrati, Mona; Wæge, Kjersti. (2015) Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. 2015.
 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2013) Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232102891.