Knut Arne Hovdal

Associate Professor NTNU Business School
+47 73412098

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

 • Hovdal, Knut Arne. (1998) Finansiering og investering. 1998. ISBN 8256244445.

Part of book/report

Report/dissertation

 • Hovdal, Knut Arne; Nergård, Tone; Verstad, Berit. (2006) Kommunen - en "snublefot" eller en tilrettelegger for GSPR? : gården som pedagogisk ressurs i Nord-Trøndelag : evalueringsrapport nr 3. 2006. ISBN 8274564545. Rapport (Høgskolen i Nord-Trøndelag : trykt utg.) (31).
 • Kanestrøm, Endre; Thorhus, Cathrine; Lines, Kåre Ingebrigt; Hovdal, Knut Arne. (2005) Kommunedemokrati i Innherred samkommune gjennom aktiv medvirkning. 2005.
 • Hovdal, Knut Arne. (2004) De profesjonelle i endring : en analyse av de profesjonelles konstruksjon av identitet i relasjon til ledelse, administrasjon og innbyggerne i Frosta kommune i perioden 1997 til 1999. 2004. ISBN 8274563557.
 • Hovdal, Knut Arne. (2004) De profesjonelle i endring : en analyse av de profesjonelles konstruksjon av identitet i relasjon til ledelse, administrasjon og innbyggerne i Frosta kommune i perioden 1997 til 1999. 2004. ISBN 8759382236.
 • Hovdal, Knut Arne. (2004) Et kritisk lys på bedriftsøkonomiens rasjonalitet. 2004. ISBN 8274564049.
 • Hovdal, Knut Arne. (2004) Forholdet mellom formell og uformell struktur i organisert virksomhet : en analyse ved hjelp av Chester I. Barnards tanker og ideer. 2004. ISBN 8274564073.
 • Hovdal, Knut Arne. (2004) Forståelsesorientert handling og lokale endringsstrategier i instusjonell teori : en drøfting av endringsprosesser i en kommuneorganisasjon. 2004. ISBN 8274564065.
 • Hovdal, Knut Arne. (2004) Læring i offentlige institusjoner : en kontekstuell diskusjon med utgangspunkt i et institusjonelt- og sosiologisk perspektiv. 2004. ISBN 8274564057.
 • Hovdal, Knut Arne; Nyborg, Joar. (1994) Evaluering av prosessen PROMARK. 1994. ISBN 8277320191.
 • Hovdal, Knut Arne. (1993) Bedriftsøkonomi - casesamling. 1993.
 • Hovdal, Knut Arne. (1993) Datastøttet saksbehandling og effektivitet : et case-studie : artikkel presentert på Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, NOKBIT, BI Handelshøyskolen i Oslo, 24. juni 1993 / Steinar Gilberg, Knut Arne Hovdal. NOKOBIT 1993 konferansedokumentasjon (68-89). 1993.
 • Hovdal, Knut Arne. (1993) Datastøttet saksbehandling og effektivitet : rapport I : har den ytre effektiviteten i behandlingen av enkle byggesaker ved teknisk avdeling i Steinkjer kommune blitt bedre i perioden 1986-1991, og har anvendelsen av saksbehandlingssystemet DSS bidratt til bedre ytre effektivitet?. 1993. ISBN 8274560116.
 • Hovdal, Knut Arne. (1993) Datastøttet saksbehandling og effektivitet : rapport II : har anvendelsen av saksbehandlingssystemet DSS bidratt til bedre indre effektivitet i behandlingen av enkle byggesaker ved teknisk avdeling i Steinkjer kommune?. 1993. ISBN 8274560124.
 • Hovdal, Knut Arne. (1993) Effekter av datastøttet saksbehandling i offentlig forvaltning. Utvikling av referanseramme med begrepsapparat og problemstillinger for videre arbeid. 1993. ISBN 8274560108.
 • Hovdal, Knut Arne. (1993) Finans. 1993.
 • Hovdal, Knut Arne. (1993) Finans - løsningsforslag til oppgavesamling. 1993.
 • Hovdal, Knut Arne. (1993) Finans - oppgavesamling. 1993.
 • Hovdal, Knut Arne. (1993) Seminaroppgave på økonomi og administrasjonslinjen. 1993.