Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Jonsson, Leif Sigvard. (2011) Mangfold og vidsyn: en musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2713-0.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2005) Resande musiker och artister i Norden. En sammanställning av konserter och föreställningar under perioden ca 1750-ca 1860. 2005. ISBN 82-92267-08-5.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2002) Musikklidenskapelig årbok 2002. 2002. ISBN 82-92267-06-9. Musikklidenskapelig årbok.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (1998) Offentlig musik i Uppsala 1747-1854 : Från representativ till borgerlig konsert. 1998.

Part of book/report

 • Jonsson, Leif Sigvard; Krouthén, Mats. (2011) Självspelande pianon på Ringve museum. Mangfold og vidsyn: en musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2009) Stå stark, du ljusets riddarvakt! Folkets enande röst - manskörens roll på 1800-talet. Sångare! En bok om svensk manskörssång och Svenska Sångarförbundet.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2008) Konsert för bildning ocg nöje. Musiklivet i Luleå och Piteå. Artister i Norr. Bottnisk och nordnorsk teater och underhållning på 1800-talet.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2007) Värklighet eller allegori? Om tolkning av musikinstrument i konsten. Musikinstrument berättar.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2005) Fisk Jubilee Singers Sverigeturné 1895. Frispel. Festskrift till Olle Edström.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2003) Alfvén, Hugo. Gads Musikleksikon.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2003) Bellman, Carl Michael. Gads Musikleksikon.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2003) Berwald, Franz. Gads Musikleksikon.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2003) Komponister, musikere og musikkforskere (75 mindre artikler). Gads Musikleksikon.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2003) Peterson-Berger, Wilhelm. Gads Musikleksikon.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2003) Roman, Johan Helmich. Gads Musikleksikon.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2003) Stenhammar, Wilhelm. Gads Musikleksikon.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2003) Sverige. Gads Musikleksikon.

Report/dissertation

 • Jonsson, Leif Sigvard. (2002) Charles Rosen, The Classical Style - översättning och sammandrag. 2002.
 • Jonsson, Leif Sigvard. (2002) Musikklidenskapelig Årbok (Årbok for Institutt for Musikk). 2002. ISBN 82-92267-06-9.