Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Mjaavatn, Per Egil; Buseth, Lena Haller; Frostad, Per. (2019) Mest støtte til de faglig sterke? En studie av sammenhengen mellom opplevd lærerstøtte og prestasjonsnivå i ungdomsskole og videregående skole. Spesialpedagogikk. vol. 84 (1).

Part of book/report

  • Buseth, Lena. (2016) Humor i samtalen om tallet 18. Positive lærer-elev-relasjoner. En fortelling fra klasserommet..

Report/dissertation

  • Buseth, Lena; Djupvik, Anne Elisabeth; Hov, Hilde; Schjelde, Lisbeth Kristin; Christensen, Per Ivar; Ledahl,, Ole Kjørsvik. (2013) Tenketanken. Tenketanken skal med bakgrunn i studier og analyse av styrende dokumenter og aktuell forskningsbasert litteratur komme med innspill som kan legge premisser for det videre arbeidet med Skolebruksplan 4 i STFK. 2013.