Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Part of book/report

 • Gjermshusengen, Line. (2015) Rom for mennesker og minner. Nytt blikk: Fra åsted til minnested. Årsskrift fra stiftelsen arkivet 2015.
 • Gjermshusengen, Line. (2014) Folkets stemme: Spontane minnesteder etter 22. juli. Årbok 2014 Fortidsminneforeningen: Dødens kulturminner.

Report/dissertation

 • Gjermshusengen, Line. (2013) Masteroppgave i kulturminneforvaltning: Arkiverte følelser. Om spontane minnesteder etter 22. juli og deres transformasjon fra minnesteder til arkivmateriale. 2013.

Others

 • Fagerland, Tor Einar; Gjermshusengen, Line; Hjorth, Ingeborg; Karevold, Åshild. (2015) Utstilling i 22.juli-senteret. Utstilling i 22.juli-senteret [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Kommunal og moderniseringsdepartementet; Oslo. 2015-07-22.
 • Fagerland, Tor Einar; Hjorth, Ingeborg; Gjermshusengen, Line. (2015) De viktigste tingene fortelles med dempet stemme. Gemini [Internett]. 2015-07-22.
 • Gjermshusengen, Line. (2015) Lager minnesenter i høyblokka. Glåmdalen [Avis]. 2015-05-30.
 • Gjermshusengen, Line. (2015) Memorializing July 22, 2011: Private and official initiatives. Never again July 22? . REDO-prosjektet & July 22 and the Negotiation of Memory; Litteraturhuset, Utøya og 22. juli-senteret. 2015-09-17 - 2015-09-19.
 • Gjermshusengen, Line. (2015) Presentasjon av arbeidet med infosenteret om 22. juli. Samling for Vestfold fylkeslag av Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene . Fylkeslaget i Vestfold, Nasjonal støttegruppe etter 22. juli; Tjøme. 2015-04-18 - 2015-04-18.
 • Gjermshusengen, Line. (2014) Arkiverte følelser. Om spontane minnesteder etter 22. juli og deres transformasjon fra minnesteder til arkivmateriale. Konferanse om minnematerialet etter 22. juli . Riksarkivet; Sognsvann, Oslo. 2014-04-03 - 2014-04-03.
 • Gjermshusengen, Line; Hjorth, Ingeborg. (2014) July 22 and the Negotiation of Memory. Konferanse: 22. juli - Hva har forskningen lært oss? . De nasjonale forskningsetiske komiteer; Litteraturhuset, Oslo. 2014-12-12 - 2014-12-12.
 • Hjorth, Ingeborg; Gjermshusengen, Line. (2014) More openness more democracy. Possibilities for participation and learning in the July 22 memorial processes. Konferanse: Memory and Learning in a Changing World . Falstadsenteret, NTNU, IC MEMO; Falstadsenteret. 2014-09-15 - 2014-09-17.