Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Gjermshusengen, Line. (2015) Rom for mennesker og minner. Nytt blikk: Fra åsted til minnested. Årsskrift fra stiftelsen arkivet 2015.
  • Gjermshusengen, Line. (2014) Folkets stemme: Spontane minnesteder etter 22. juli. Årbok 2014 Fortidsminneforeningen: Dødens kulturminner.

Report/dissertation

  • Gjermshusengen, Line. (2013) Masteroppgave i kulturminneforvaltning: Arkiverte følelser. Om spontane minnesteder etter 22. juli og deres transformasjon fra minnesteder til arkivmateriale. 2013.