Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Langeland, Fredrik; Lorgen, Linn C.; Jensen, Magnus Rom; Solhaug, Solvor. (2019) Likestillingsutfordringer i barn og unges skjermbruk: En kunnskapsoppsummering, analyse og vurdering av kunnskapsbehov om barn og unges skjermbruk i et likestillings- og kjønnsperspektiv. 2019. ISBN 978-82-92038-11-6.
  • Lorgen, Linn C.; Kolbjørnsen, Tone Kristine. (2019) Nyheter for barn og forestillinger om barndom. Barns erfaringer og Supernytts tekstlige strategier. 2019. ISBN 9788230864586.
  • Lorgen, Linn C.; Ursin, Marit. (2019) Klimaverksted for trøndersk ungdom 2019. 2019.
  • Elgesem, Dag; Moe, Hallvard; Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Agdestein, Maren; Laberg, Jaochim; Lorgen, Linn Cathrin; Losnegaard, Gyri S.. (2010) NRKs nyhetstilbud på Internett i 2009. 2010.