Lise Dalby

Associate Professor Department of Social Work
+47 73559358

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

 • Lysestøl, Peder Martin; Dalby, Lise. (2012) Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet. 2012. ISBN 978-82-7877-218-8.

Part of book/report

 • Dalby, Lise. (2012) Transnasjonale bånd – familien før og nå. Sosionomutdanningen i Trondheim 50 år - en utdanning til solidaritet.
 • Dalby, Lise. (2002) Leve sammen igjen? : søkelys på utfordringer i arbeidet med familiegjenforeninger. Fra tårn til kuppel : sosialt arbeid i utvikling.
 • Dalby, Lise; Annfelt, Helle; Nordtømme, Guri Ø.. (2002) Sosialt arbeid i det sivile samfunn – læringsprosess og undervisningsformer. Nordisk konferansen i samfunnsarbeid, Hio-rapport 2002/30.
 • Dalby, Lise. (2001) Sosialarbeideren som forsker – en sammenligning av intervjuet hos forsker og sosialarbeider. Sosialt arbeid : refleksjoner og nyere forskning : et innblikk i feltet ved Institutt for sosialt arbeids 25-års jubileum.

Report/dissertation

 • Dalby, Lise; Winje, Kari Røkkum; Moufack, Marie Florence; Harstad, Per Ola; Alseth, Ann Kristin. (2015) Utdanning til praksis – praksis til utdanning. 2015. ISBN 9788278772423.
 • Alseth, Ann Kristin; Dalby, Lise; Flem, Aina Lian; Lysestøl, Peder Martin. (2014) Alt var forskjellig i Norge : om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. 2014. ISBN 978-82-7570-366-6.
 • Alseth, Ann Kristin; Dalby, Lise; Flem, Aina Lian; Lysestøl, Peder Martin. (2014) "Alt var forskjellig i Norge" Om flyktnngers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. 2014. ISBN 978-82-7570-366-6.
 • Dalby, Lise; Dyrlid, Linda Marie; Viggen, Kristin. (2013) Det viktigste er å ha en jobb : om innvandreres erfaringer med arbeid og bosetting i Kyst-Norge. 2013. ISBN 978-82-7877-234-8.
 • Dalby, Lise; Viggen, Kristin; Nordstrand, Mari. (2010) Fra tanke til handling ... ? bruk av kritisk refleksjon i veiledning. 2010. ISBN 9788275702133.
 • Dalby, Lise; Løfsnæs, Berit. (2008) Endring på egne premisser. 2008.
 • Berg, Berit; Dalby, Lise; Fladstad, Torunn. (2002) Jeg kom for å redde livet : om mottak og integrering av overføringsflyktninger. 2002. ISBN 8214020875.
 • Lauritsen, Kirsten; Berg, Berit; Dalby, Lise. (2002) Enslige flyktninger -kollektive utfordringer : kommunenes arbeid med enslige mindreårige flyktninger. 2002. ISBN 8214020859.