Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Lenz, Claudia; Brattland, Sanna Ø.; Kvande, Lise. (2016) Crossing Borders. Combining Human Rights Education and History Education. LIT Verlag. 2016. ISBN 978-3-643-90731-8.
 • Lenz, Claudia; Brattland, Sanna Ø.; Kvande, Lise. (2016) Crossing borders: Combining human rights education and historical learning. LIT Verlag. 2016. ISBN 978-3-643-90731-8.
 • Kvande, Lise. (2014) Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning. Nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0404-8.
 • Kvande, Lise; Naastad, Nils E.. (2013) Hva skal vi med historie? Historiedidaktikk i teori og praksis. Universitetsforlaget. 2013. ISBN 978-82-15-02171-3.

Part of book/report

 • Kvande, Lise. (2016) Concepts in Contexts: Fostering Skills in Political Analysis through Historicization and Conceptual Learning. Crossing Borders. Combining Human Rights Education and History Education.
 • Kvande, Lise. (2014) Grenser for viten? Perspektiver på "kunnskap" og fagdidaktikk. Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning. Nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk.
 • Kvande, Lise. (2014) Samfunnsfagdidaktikk i, om og for samfunnet. Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning. Nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk.
 • Kvande, Lise; Levold, Nora. (2014) Klinisk bruk av ultralyddiagnostikk på 1970 og 80-tallet: Medisin, politikk eller etikk?. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Kvande, Lise. (2008) Til beste for pasienten eller samfunnet? Kontroversen om ultralyd som svangerskapsdiagnostikk. Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning.
 • Kvande, Lise. (2003) Helse, miljø og tryggleik. JERNVERK OG SAMFUNNSENDRING. Tretten bidrag til historien om jernverket og Mo i Rana, red. Per Maurseth, Håkon With Andersen og Anne Kristine Børresen.
 • Kvande, Lise. (2002) Når medisin blir historie: Utfordringar for eit fleirfagleg forskingsfelt. Sunnhetens apostler. Kultur og ukultur i helsefeltet.
 • Kvande, Lise. (2000) Screening through the Media: The Public Presentation of Science and Technology in the Ultrasound Diagnostics Controversies. BODIES OF TECHNOLOGY. Women's Involvement with Reproductive Medicine.

Report/dissertation

 • Kvande, Lise; Naastad, Nils. (2011) Historiedidaktiske skisser 1-2. 2011.
 • Kvande, Lise; Østby, Per. (2008) Bilete av svangerskap - bilete av foster. Ultralyd-diagnostikk i norsk svangerskapsomsorg 1970-1995. 2008. ISBN 978-82-471-8057-0.