Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Lamøy, Liv Inger; Kilvik, Astrid. (2020) Skrankearbeid må få høyere status og skinne! Om TREFF-prosjektet ved NTNU Universitetsbiblioteket. Bibliotekaren (Oslo).
 • Hynne, Astrid Bjørnerheim; Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2007) Søk og lær. Tidsskriftet sykepleien. vol. 95 (15).
 • Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2007) The EAHIL Workshop 2007, Krakow. Astrid Kilvik, Liv Inger Lamøy. Best first timer poster presentation. Journal of the European Association for Health Information and Libraries. vol. 3 (4).
 • Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2006) Hvordan skape læring? Om samarbeid mellom fagmiljø og bibliotek. Bibliotekaren (Oslo).
 • Lamøy, Liv Inger. (2006) Fri forskning til folket!. Bibliotekaren (Oslo).
 • Lamøy, Liv Inger. (2006) Mer effektiv brukerundervisning med nye verktøy?. Bibliotekaren (Oslo).

Books

 • Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2005) Litteratursøking i medisin og helsefag : en håndbok. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920493.

Others

 • Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2019) Skranken i UH-bibliotek: resepsjon eller pedagogisk verktøy?. VIRAK Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek . Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger; Stavanger. 2019-06-13 - 2019-06-14.
 • Lamøy, Liv Inger; Kilvik, Astrid. (2019) The Library Desk in Academic Institutions: Reception or Pedagogical Tool?. 40th IATUL Conference . IATUL International Association of University Libraries; Perth. 2019-06-23 - 2019-06-27.
 • Lamøy, Liv Inger; Kilvik, Astrid; Aldo, Kristin; Holmen, Mona. (2019) TREFF - mot en ny plattform for universitetsbibliotekets skranketjeneste. Haakon Nyhus-seminaret 2019 . Nasjonalbiblioteket; Oslo. 2019-11-28 - 2019-11-28.
 • Østerdal, Idun Knutsdatter; Ersdal, Una; Buset, Karen Johanne; Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2018) Knowing me, knowing you – making user perspectives an integrated part of library design thinking. THE 39TH ANNUAL IATUL CONFERENCE . The International Association of University Libraries IATUL; Oslo. 2018-06-18 - 2018-06-21.
 • Østerdal, Idun Knutsdatter; Ersdal, Una; Kilvik, Astrid; Buset, Karen Johanne; Lamøy, Liv Inger. (2018) Don’t Forget the Library Employee’s Experience.
 • Østerdal, Idun Knutsdatter; Ersdal, Una; Kilvik, Astrid; Buset, Karen Johanne; Lamøy, Liv Inger. (2018) User Experience Key to Successful Patronage in STEM Libraries.
 • Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2017) Context is Queen - Connecting Information Literacy to a National Qualification Framework for Higher Education. European Conference on Information Literacy (ECIL) . Information Literacy Association (InLitAs); Saint-Malo. 2017-09-18 - 2017-09-21.
 • Lamøy, Liv Inger. (2017) Hva slags utbytte og verdi gir lesing av vitenskapelige artikler for faglig ansatte og hvilken rolle har biblioteket i anskaffelse av artiklene?. NFF Trondheims høstseminar 2017 . Norsk fagbibliotekforening, avd. Trondheim; Trondheim. 2017-10-20.
 • Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2009) I´ve been searching...: Guidelines for literature searching and choice of sources in students´ assignments at Sør-Trøndelag University College, Trondheim. EAHIL Workshop 2009 ¿Working with others: explore, engage, extend¿ ; Dublin, Irland. 2009-06-02 - 2009-06-05.
 • Hynne, Astrid Bjørnerheim; Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2008) Tilrettelegging av undervisnings- og læringsaktiviteter ved videreutdanning i kreftsykepleie. Rammer, roller, retning. SMH-dagene 2008 ; Trondheim. 2008-10-28 - 2008-10-29.
 • Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2008) Veiledning i informasjonskompetanse - på papir eller nett?. 71. norske bibliotekmøte ; Bergen. 2008-03-05 - 2008-03-05.
 • Kilvik, Astrid; Lamøy, Liv Inger. (2007) What did you learn in school today..?. EAHIL workshop ; Krakow. 2007-09-12 - 2007-09-15.