Background and activities

Arbeidsområder

Controller for enhetene:

  • Instututt for sosialantropologi 
  • Institutt for geografi
  • Institutt for sosialt arbeid
  • Masterprogram "Organisasjon og ledelse"

Arbeidsoppgaver

  • Faglig støtte til ledelse ved SU-fakultetet og fakultetets institutter
  • Oppfølging av instituttets økonomi
  • Plan, budsjett og oppfølging (PBO)
  • Avviksanalyser og rapportering