Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Helberget, Lindis Kathrine; Molnes, Sven Inge; Frilund, Marianne Louise; Vasset, Frøydis Perny; Teige, Barbro Catharina. (2020) Modell for veiledning og refleksjon i praksis - evaluering av et pedagogisk prosjekt blant sykepleierstudenter. 2020.
  • Frilund, Marianne. (2013) En vårdvetenskaplig syntes mellan vårdandets ethos och vårdintensitet. 2013. ISBN 978-952-12-2929-9.