Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

Report/dissertation

  • Backe, Stian; Pinel, Dimitri; Askeland, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Korpås, Magnus; Tomasgard, Asgeir. (2021) Zero Emission Neighbourhoods in the European Energy System. SINTEF akademisk forlag. 2021. ISBN 978-82-536-1687-2. ZEN Report (30).
  • Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng. (2020) Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). SINTEF akademisk forlag. 2020. ZEN Report (28).
  • Bø, Lars Arne; Junker, Eivind; Askeland, Magnus. (2020) ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område. SINTEF akademisk forlag. 2020. ZEN Memo (26).
  • Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Maranon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik. (2019) Prosumers' role in the future energy system. 2019.
  • Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Marañon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William. (2018) Prosumers’ role in the future energy system. 2018. ISBN 978-82-93198-27-7.
  • Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Del Granado, Pedro Crespo; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Maranon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William. (2018) Prosumers' role in the future energy system. 2018. ISBN 978-82-93198-27-7.
  • Askeland, Magnus; Korpås, Magnus. (2016) Analysis of the Profitability of Energy Storage for RES in an Equilibrium Model of the Power Market. 2016.