Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Rasmussen, Guri; Wangen, Margret Gyda; Torjuul, Kirsti. (2015) Ikke-tekniske ferdigheter i utøvelsen av operasjonssykepleie. Nordisk sygeplejeforskning. vol. 5 (4).
  • Fjørtoft, Aase; Rasmussen, Guri; Wangen, Margret Gyda; Torjuul, Kirsti. (2014) Refleksjon og læring i praksisstudiane i psykisk helsevern ved hjelp av dagbøker. Nordisk sygeplejeforskning. vol. 4 (4).
  • Wangen, Margret Gyda; Torjuul, Kirsti; Sørlie, Venke. (2010) Hva praksisveiledere vektlegger i vurderingen av sykepleierstudentenes kliniske kompetanse : en kvalitativ intervjuundersøkelse. Vård i Norden. vol. 30 (4 = 98).

Part of book/report

  • Wangen, Margret Gyda. (2011) Hva er en god hverdag for personer som lider av demens? Et eksempel på praksisnært og handlingsorientert forsknings- og utviklingsarbeid innen eldreomsorg – Et eksempel på praksisnært og handlingsorientert forsknings- og utviklingsarbeid innen eldreomsorg. Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete.